Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  PROJEKTS Nr. LVIII- 067 “Parki bez robežām – plašāk”/ “Parks without borders  - wider” Akronīms: PWBwider Projekta partneri: Gulbenes novada pašvaldība Preiļu novada pašvaldība Alūksnes novada pašvaldība Projekta mērķi: …
  Projekta nosaukums: “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” Akronīms: VERSTS OF FEELINGS 2 Projekta Nr. LVIII- 062 Projekta partneri: Alūksnes novada pašvaldība Gulbenes novada pašvaldība …
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nr. 5.6.2.0/20/I/005 Programma ERAF, SAM 5.6.2. Kopējās izmaksas, EUR 348 518,08 Projekta ieviešana …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Aktivitāte/programma Regulārie projektu konkursi nozarē “Literatūra” Kopējās izmaksas, EUR 595,00 ESF, ERAF, ELFLA u.c. līdzfinan-sējums, EUR 480,00 Pašvaldības  vai cits līdz-finansējums,…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Aktivitāte/programma Regulārie projektu konkursi nozarē “Tradicionālā kultūra” Kopējās izmaksas, EUR 2220,00 ESF, ERAF, ELFLA u.c. līdzfinan-sējums, EUR 1000,00 Pašvaldības  vai cits līdz…
  Statuss:
  Noslēdzies
  LLI-349 „Ekotūrisma attīstība Latvijā un Lietuvā, izmantojot ūdens resursus” (LEARN ECO TRAVEL) PROJEKTA APRAKSTS Aukštaitijas (LT) un Latgales (LV) pierobežas reģioni ir bagāti ar dabiskiem ūdens objektiem, kas nav pilnībā pielāgoti tūrisma…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt!” Projekts paredz: Arvien straujāk mūsu dzīvē ienāk digitālās tehnoloģijas, ir izaugusi paaudze, kam dzīve mediju vidē ikdienā ir kļuvusi par normu. Internets ir…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis ir saglabāt autentiskas liecības par Latvijas ebreju kopienu un papildināt muzeja krājumu ar unikāliem lietiskajiem priekšmetiem par Holokaustu Latvijā un Preiļu novadā. Projekta realizācijas gaitā tiks restaurēti 18 priekšmeti, kas…
  Statuss:
  Noslēdzies
  PROJEKTA APRAKSTS Mitrāju ekosistēmu aizsardzība Latvijas-Lietuvas pārrobežu reģionā sastopas ar tādām līdzvērtīgām problēmām – izaicinājumiem kā zināšanu un pieredzes trūkums par vērtīgo mitrāju biotopu aizsardzību. Šai problēmai nepieciešami kopīgi…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Latviešu bērnu grāmatu autoru tikšanās ar lasītājiem “Nāc ar mani parunāt!” 2. kārta Projekts paredz: 2018. – Latvijas 100-gades un Preiļu pilsētas 90. jubilejas gads. Bibliotēkas uzdevums aktualizēt latviešu tautas nemateriālās kultūras vērtības,…