Kontakti

novada.policija [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Talsu iela 2a, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Norīkojumā esošie darbinieki – tālr.nr. +371 65307330

Ārpus Preiļu novada Pašvaldības policijas darba laika, ienākošie zvani pāradresējas uz Valsts Policijas Latgales reģiona pārvaldes Daugavpils dežūrdaļu


Pašvaldības policijas darba laiks:

 • Pirmdiena – ceturtdiena no plkst. 10.00 līdz 23.00.
 • Piektdiena – sestdiena no plkst. 10.00 līdz 02.00.
 • Svētdiena – brīvdiena.

Izmaiņas pašvaldības policijas darba laikā veiktas sakarā ar darbinieku atvaļinājumiem.

  Pašvaldības policijas darba laiks

  • Pirmdiena 10.00-23.00
  • Otrdiena 10.00-23.00
  • Trešdiena 10.00-23.00
  • Ceturtdiena 10.00-23.00
  • Piektdiena 10.00-02.00
  • Sestdiena 10.00-02.00
  • Svētdiena Slēgts

  Darbinieki

  Rihards Romanovskis

  Priekšnieks
  rihards.romanovskis [at] preili.lv

  Oskars Rinčs

  Vecākais inspektors
  oskars.rincs [at] preili.lv

  Māris Andersons

  Inspektors
  novada.policija [at] preili.lv

  Jānis Rožāns

  Inspektors
  novada.policija [at] preili.lv

  Gunārs Smagars

  Inspektors
  novada.policija [at] preili.lv

  Ainārs Kalvāns

  Vecākais kārtībnieks
  novada.policija [at] preili.lv

  Māris Āriņš

  Kārtībnieks
  novada.policija [at] preili.lv

  Jānis Broks

  Kārtībnieks
  novada.policija [at] preili.lv

  Jānis Laizāns

  Kārtībnieks
  novada.policija [at] preili.lv
  • Preiļu novada domes apstiprināto saistošo noteikumu un lēmumu izpildes kontrole un sodīšana par šo noteikumu neievērošanu;
  • izsaukumu apkalpošana strādājot maiņu režīmā;
  • fizisko un juridisko personu iesniegumu, priekšlikumu un sūdzību izskatīšana;
  • telefoniski saņemto izsaukumu koordinēšana starp Valsts policiju un Pašvaldības policiju, lai operatīvi varētu reaģēt uz sabiedriskās kārtības pārkāpumiem;
  • patrulēšana publiski visbiežāk apmeklētās vietās Preiļu novadā;
  • sabiedriskās kārtības nodrošināšana piketu, mītiņu, komercpasākumu, sporta un atpūtas pasākumu laikā;
  • nelegālās alkohola un spirta tirdzniecības vietu konstatēšana un tirdzniecības pārtraukšana;
  • patērētāju tiesību aizsardzība un tirdzniecības noteikumu ievērošanas pārbaužu veikšana tirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumos;
  • vispārizglītojošo pasākumu organizēšana skolās ar mērķi iepazīstināt bērnus ar  policijas darbu, kā arī iepazīstināt ar bērnu pienākumiem, tiesībām un atbildību;
  • bērnu izņemšana no sociālā riska ģimenēm, par kurām ir ziņas, ka šajās ģimenēs tiek apdraudēta bērna veselība vai dzīvība, un, sadarbībā ar Preiļu novada Bāriņtiesu, viņu ievietošana valsts audzināšanas iestādēs;
  • kompetences ietvaros palīdzības sniegšana krīzes situācijā nonākušajām vai no vardarbības cietušajām personām;
  • sadarbība ar klaiņojošo dzīvnieku izķeršanas dienestu;
  • sabiedriskā transporta lietošanas nosacījumu izpildes kontrole;
  • personu piespiedu atvešana pēc tiesas vai prokuratūras lēmuma;
  • personu, kuras atzīstas par rīcībnespējīgām, nogādāšana pie psihiatra, ja šīs personas apdraud savu vai citu veselību un dzīvību;
  • noziegumu vietas apsardze, pašvaldības policijas aizturēto kriminālu nodarījumu izdarījušo vai aizdomās turamo personu nogādāšana Valsts policijā;
  • kriminālsoda – piespiedu darba sprieduma izpilde – notiesāto personu uzraudzība un kontrole;
  • transporta līdzekļu stāvēšanas un apstāšanās noteikumu ievērošanas kontrole;
  • sabiedriskās kārtības pasākumu nodrošināšana Preiļu novada kapsētās;
  • Valsts valodas likuma ievērošanas kontrole;
  • autortiesību un blakustiesību ievērošanas kontrole.