PROJEKTA NOSAUKUMS PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Preiļu un Riebiņu novadu pašvaldību darbinieku kapacitātes paaugstināšana ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu palīdzības projektu apguvē, Nr. 1DP/1.5.2.2.3/11APIA/SIF/090   12 884,00 2012. gada aprīlis- 2013. gada 31. janvāris
Dienas centra pakalpojumu pilnveidošana Preiļu novadā, Nr. 1DP/1.4.1.2.4/11/APIA/NVA/077   99 191,85 2012. gada 1. aprīlis – 2013. gada 30. jūnijs
Preiļu novada domes Attīstības daļas administratīvās kapacitātes stiprināšana, Nr. 1DP/1.5.3.1.0/IPIA/VRAA/057/106   29 880,31 2010–2012
Preiļu novada Krīzes centra sociālās rehabilitācijas un alternatīvās sociālas aprūpes pakalpojumu pilnveidošana, Nr.1DP/1.4.1.2.4/10/APIA/NVA/087   141 177,34 2011. gada 1. septembris – 2012. gada 31. decembris