Kontakti

ktp [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Lai pildītu pašvaldības autonomo funkciju – rūpētos par kultūru un sekmētu tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu – ir izveidota Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde.

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldes darbības mērķis ir nodrošināt pašvaldības kompetenci kultūras, tūrisma un darba ar jaunatni jomā, sekmējot tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un to izmantošanu sabiedrības izglītošanai, veicinot veselīga dzīvesveida popularizēšanu tūrisma jomā un pašvaldības resursu efektīvu izmantošanu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai.

Kultūras pārvaldes galvenie uzdevumi ietver kultūras, tūrisma un darba ar jaunatni jomu attīstības veicināšanu un koordinēšanu, budžeta projekta un darba plāna izstrādi, dokumentu noformēšanas, aprites un uzglabāšanas nodrošināšanu, vidēja termiņa darbības stratēģijas izstrādi, amatiermākslas kolektīvu radošās darbības pārraudzību.

Darbinieki

Ilze Kudiņa

Vadītāja
ilze.kudina [at] preili.lv

Amanda Spūle

Lietvede
amanda.spule [at] preili.lv

Liene Ivanova

Grafiskā dizainere
liene.ivanova [at] preili.lv
Oskara Bērziņa portreta foto

Oskars Bērziņš

Producents
oskars.berzins [at] preili.lv

Nodaļas