Projekta nosaukums

Projekta izmaksas, EUR

Projekta ieviešana

Publisko interneta pieejas punktu attīstība Preiļu novadā”, Nr. 3DP/3.2.2.2.0/14/IPIA/VRAA/075  33 362,35 2014/2015

 2012/2013/2014

Projekta nosaukums

Projekta izmaksas, EUR

Projekta ieviešana

Preiļu novada ielu un ceļu infrastruktūras uzlabošana,
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/009
1 984 591,96 2013/2014
Preiļu novada izglītības iestāžu infrastruktūras attīstība,
Nr. 3DP/3.6.2.1.0/13/IPIA/VRAA/006/019
3 206 333,02 2013/2014
SIA “Preiļu slimnīca” ģimenes ārstu tīkla attīstība,
Nr. 3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/103
135,828,69 2011/2014
Rēzeknes ielas rekonstrukcija no Brīvības ielas līdz Kalnu ielai, Preiļos,
Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/028
1 009 200,99 2012/2013

 2009/2010/2011/2012

Projekta nosaukums

Projekta izmaksas, EUR

Projekta ieviešana

Gājēju ietves un veloceliņa izbūve no Brīvības ielas Preiļos Līču ciema virzienā, Nr. 3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/001 166,840,77 2011
Izglītības iestāžu informatizācija, Nr.2010/0047/3DP/3.2.2.1.2/09/IPIA/VIAA/581   2010/2012
Stacionārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana SIA “Preiļu slimnīca”, Nr. 3DP/3.1.5.3.1/10/IPIA/VEC/007 663 379,83 2011
Preiļu novada Krīzes centra izveide Preiļu novada pansijā,
Nr. 3DP/3.1.4.4.0/08/APIA/VRAA/028/006)
277 238,03 2009/2010
Preiļu novada pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” filiāles “Auseklītis” 2. un 3. kārtas renovācija, Nr.3DP/3.1.4.3.0/08/IPIA/VRAA/020 615 915,67 2009/2010
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Pelēču ciemā,
Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/025
432 144,66 2010/2011
Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība Preiļu novada Prīkuļu ciemā, Nr. 3DP/3.4.1.1.0/10/APIA/CFLA/003/011 538 160,95 2010/2011
Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana, Nr. 3DP/3.1.3.1.0/08/IPIA/VIAA/098 118,630.19 2009/2011