Kontakti

lietvede [at] preiluslimnica.lv

Atrašanās vieta

Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301
Banera attēls

Ilgtermiņa ieguldījums kapitālsabiedrībā: 

Kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese Ieguldījums uz 31.12.2021. Ieguldījums uz 31.12.2022. Līdzdalība % Izmaiņas EUR
SIA “Preiļu slimnīca” Reģ. Nr. 40003244761
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 13, LV-5301 
1 773 442 2 089 489 74,14 +316 047

SIA “Preiļu slimnīca” ir veselības aprūpes un rehabilitācijas uzņēmums Preiļos.

Pamatkapitāls: 1 188 509 EUR.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis: Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis.

Uzņēmums orientējas uz kvalitatīvu, pieprasītu, finansiāli pieejamu, konkurētspējīgu stacionāro un ambulatoro medicīnisko un rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanu, mērķtiecīgi attīstot medicīniskās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī paplašinot veselības veicināšanas un modernas agrīnās diagnostikas pakalpojumus.

Poliklīnikā izmeklējumi un speciālistu pieņemšanas tiek nodrošināti darbadienās, mājas aprūpes pakalpojums – katru dienu. Slimnīcā nepārtraukti strādā Uzņemšanas un neatliekamās palīdzības nodaļa, Terapijas nodaļa un Ginekoloģijas-dzemdību nodaļa.

SIA “Preiļu slimnīca” iestājas par veselīgu dzīvesveidu - piedalās veselības veicināšanas projektos, organizē veselības pārbaudes un informatīvas akcijas par dažādām saslimšanām. Preiļos pirmajā medicīnas fitnesa centrā “PS FIT” pieejamas plaša spektra grupu nodarbības, kas piemērotas visatšķirīgākajām vecuma un fiziskās sagatavotības pakāpēm.

Valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova
skaidrite.zukova@preiluslimnica.lv
Lietvede Lidija Kupcāne
lietvede@preiluslimnica.lv
Galvenā ārste Viktorija Šmukste
viktorija.smukste@preiluslimnica.lv
Galvenā māsa Aija Stupāne
aija.stupane@preiluslimnica.lv
Personāla inspektore Anita Rumpe
anita.rumpe@preiluslimnica.lv
Juriste Līga Stivreniece
liga.stivreniece@preiluslimnica.lv
Sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Selicka
kristine.selicka@preiluslimnica.lv
Finanšu un analīzes nodaļas vadītāja Laila Meirule
laila.meirule@preiluslimnica.lv
Finanšu un analīzes nodaļas vadītājas
vietniece
Līga Upeniece
liga.upeniece@preiluslimnica.lv
Ekonomiste Linda Liepniece
linda.liepniece@preiluslimnica.lv
Datorsistēmu un datortīklu administrators Ervīns Vingris
ervins.vingris@preiluslimnica.lv
Datu ievades un analīzes māsa Ilona Šmeikste
ilona.smeikste@preiluslimnica.lv
Arhivāre Ārija Mainule
arhivs@preiluslimnica.lv
Darba aizsardzības inspektors Egīls Gribačenoks

SIA “Preiļu slimnīca” darbības veidi atbilstoši Eiropas Savienības Saimniecisko darbību statistiskās klasifikācijas NACE 2. red.:

86.10 Slimnīcu darbība

86.22 Specializētā ārstu prakse

86.90 Pārējā darbība veselības aizsardzības jomā

87.30 Veco ļaužu un invalīdu aprūpe

88.10 Veco ļaužu un invalīdu sociālā aprūpe bez izmitināšanas

68.20 Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana

96.04 Fiziskās labsajūtas uzlabošanas pakalpojumi

96.01 Tekstilizstrādājumu un kažokādu mazgāšana un (ķīmiskā) tīrīšana

77.29 Cita veida individuālās lietošanas un mājsaimniecības priekšmetu iznomāšana un ekspluatācijas līzings

81.21 Vispārēja ēku tīrīšana

93.13 Fitnesa centru darbība

Finanšu mērķu rezultātu rādītāji apkopoti gada pārskatu vadības ziņojumā.

Saturs tiek izstrādāts.

SIA “Preiļu slimnīca” dalībnieki ir:

  • Preiļu novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000065720 – pieder 881116 daļas (74.13625 %)
  • SIA “CLP”, reģ. Nr 40203200242 – pieder 307393 daļas (25.86375 %)

Kapitālsabiedrībai nav līdzdalības citās sabiedrībās.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” saņemto ziedojumu (dāvinājumu) saraksts

Dāvinātāja (ziedotāja) vārds uzvārds/nosaukums, reģ. Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) priekšmets (apjoms) Vērtība (EUR) Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis Datums
SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”,

reģ. Nr. 40003951628

400 (četri simti) Roche ražojuma Antigēna testu vienības jeb 16 (sešpadsmit) Iepakojumi;

2 200 (divi tūkstoši divi simti) Abbott ražojuma Antigēna testu vienības jeb 88  (astoņdesmit astoņi) Iepakojumi

11380,00  Antigēna testi ir izmantojami Covid-19 pandēmijas apkarošanā un paredzēti izmantošanai Covid-19 diagnostikai 12.01.2022.

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”,

reģ. Nr. 40008210954

Naudas summa 2710,00 Līdzmaksājums jaundzimušo dzirdes pārbaudes aparāta CORTI GSI Grason Stadler (ASV), iegādei SIA „Preiļu slimnīca” dzemdību nodaļas vajadzībām 30.11.2022.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Preiļu slimnīca” veikto ziedojumu (dāvinājumu) saraksts

Dāvinātāja (ziedotāja) vārds uzvārds/nosaukums, reģ. Nr. Dāvinājuma (ziedojuma) priekšmets (apjoms) Vērtība (EUR) Dāvinājuma (ziedojuma) mērķis Datums

Nodibinājums “Viduslatgales pārnovadu fonds”,

reģ. Nr. 40008210954

Naudas summa 10000,00 Ukrainas un Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsts 19.04.2022.

Aktuālā informācija par SIA “Preiļu slimnīca” iepirkumiem atrodama ŠEIT.

Saturs tiek izstrādāts.