Preiļu novadā darbojas divi valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centri (VPVKAC).

Logo

To mērķis ir sniegt informāciju un konsultēt privātpersonas un uzņēmējus par pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, procedūru un nepieciešamajiem dokumentiem, kā arī sniegt konsultācijas par valsts iestāžu pakalpojumiem un valsts iestāžu e-pakalpojumu lietošanu.

Klientu apkalpošanas centros  klātienē var pieteikt šādus pakalpojumus:

 • VPVKAC klātienē var pieteikt noteiktus šādu valsts iestāžu pakalpojumus:
  • Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra;
  • Valsts ieņēmumu dienests;
  • Lauksaimniecības datu centrs.
 • VPVKAC tiek sniegta informācija par vairāku valsts iestāžu e-pakalpojumiem un palīdzība to lietošanā:
  • Lauku atbalsta dienests;
  • Nodarbinātības valsts aģentūra;
  • Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde;
  • Uzņēmumu reģistrs;
  • Valsts darba inspekcija;
  • Valsts zemes dienests.

Papildu informācija –

Uzmanību – svarīgi!

Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas karte.

Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.