Brīvprātīgais darbs (pēc Brīvprātīgā darba likuma 18.06.2015.) ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā. Brīvprātīgajam darbam nav peļņas gūšanas nolūka.

Brīvprātīgo darbu iespējams veikt pie biedrībām vai nodibinājumiem, tai skaitā arodbiedrībām, valsts un pašvaldību iestādēs, politiskajās partijās vai sociālajos uzņēmumos. Brīvprātīgā darba veicējs ir fiziskā persona, kura sasniegusi 13 gadu vecumu.

Brīvprātīgais darbs ir veids, kā iedzīvotāji (jaunieši) savā brīvajā laikā var iesaistīties sabiedriskajā dzīvē un līdz ar to pārveidot un uzlabot gan savu, gan apkārtējo dzīves kvalitāti.

Ko iegūst veicot brīvprātīgo darbu?

Brīvprātīgais darbs dod iespēju gūt labumu gan personīgi, gan sabiedrībai kopumā. Daži no ieguvumiem ir:

  • Personiskā attīstība: brīvprātīgais darbs var palīdzēt attīstīt jaunas prasmes un uzlabot esošās, piemēram, komunikācijas, vadības vai organizatoriskās prasmes.
  • Savstarpējās attiecības: tas var palīdzēt izveidot jaunas draudzības un attiecības ar cilvēkiem, kuri ir līdzīgi domājoši vai kuru intereses ir līdzīgas.
  • Sabiedriskais labums: brīvprātīgais darbs dod iespēju attīstīt kopienu vai sabiedrību, piedaloties labdarības projektos, vides aizsardzības iniciatīvās u. c.
  • Karjeras izaugsme: brīvprātīgais darbs sniedz iespēju iegūt jaunu pieredzi un zināšanas, kas var būt noderīgas arī karjeras attīstībā.
  • Kopienas stiprināšana: brīvprātīgais darbs var stiprināt kopienas saiknes un izveidot savstarpēju atbalsta tīklu.

Kopumā brīvprātīgais darbs var būt iedvesmojoša un bagātinoša pieredze gan personīgā, gan sabiedrības līmenī.

Kā sākt brīvprātīgo darbošanos?

Kad ir izvērtētas visas savas iespējas, prasmes, vēlmes un izdevīgākie laiki, tad atliek vien mesties lielajā brīvprātīgo darbu piedāvājumā un atrast to, kas uzrunā tieši tevi!

Ir četri varianti:

  • darboties organizēti (izmantojot lielākos kustības organizētājus);
  • darboties neorganizēti – meklēt iespējas pašam, tas ir, vērsties pie organizācijām, biedrībām, iestādēm;
  • sazināties ar Jaunatnes lietu speciālisti Sintiju Ančevu, tālr. +371 28291082, lai atrastu visatbilstošākos variantus darbam;
  • sekot līdzi Jaunatnes aktivitātēm novadā (Facebook lapā "Četri Pakāpieni"), kur regulāri tiek piedāvātas brīvprātīgā darba iespējas!