Statuss:
Noslēdzies
vkf_baneris_projekti.jpg

Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzeja ekspozīcija “Mana vectēva dzīve vecajā līdumā”

Projekts paredz:

Latvijas simtgades gadā Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs realizē jaunu vēstures pamatekspozīciju “Muzeja stāsti Latvijai” zinātnisko koncepciju, kuras pamatā ir deviņi atsevišķi veidoti stāsti, kuru kopums veido Preiļu kā apdzīvotas vietas, vēlāk pilsētas vēsturisko ainu no senākajiem laikiem līdz mūsdienām. Katram stāstam plānota atšķirīga dizaina valoda un moderno tehnoloģiju risinājums. Ekspozīcija tiks atrisināta vairākās kārtās, atbilstoši finanšu piesaistes iespējām.

Pirmajā kārtā, kuru iecerēts realizēt līdz 2018.gada 19.maijam, būs izveidots ekspozīcijas pamats, unikālus un vērtīgus, novada identitāti raksturojošus Nacionālā Muzeju krājuma priekšmetus iekļaujot ekspozīcijas dizainā. Divos stāstos “Kalējs kala” un “Preiļu tirgū” jau pirmajā kārtā tiks integrētas muzeja speciālistu izveidotās spēles un izglītojošās programmas. Netradicionālu, interesantu risinājumu iekļaušana koncepcijā padarīs ekspozīciju ērti uztveramu dažādām auditorijām, arī ģimenēm ar bērniem. Lielākā daļa no stāstiem paliks atvērti moderno tehnoloģiju risinājumiem, lai varētu jēgpilni paplašināt informāciju atbilstoši tematikai un mūsdienīgas, interaktīvas ekspozīcijas nosacījumiem. Piesakot dalību projektu konkursā muzejs iecerējis ar moderno tehnoloģiju sniegtajām iespējām pilnībā atrisināt vienu no ekspozīcijas stāstiem “Mana vectēva dzīve vecajā līdumā…”. Šī ekspozīcijas sadaļa veltīta zemnieku dzīvei un lauksaimniecības attīstībai novadā. Vēsturisko pamatojumu papildina keramiķa Antona Ušpeļa (1944-2015) atmiņas par vectēvu Aleksandru Kancānu (1884-1982) kurš iekopa zemi un līda līdumu Silajāņu pagasta Leiņakolna sādžā.

Stāsta pamatuzdevums ir padarīt seno un vērtīgo, skaistu un intriģējošu, līdz ar to muzeja etnogrāfijas kolekcijas tekstilijas, sadzīves un iedzīves priekšmetus, kuri līdz šim nepamatoti maz tikuši eksponēti, papildinās, vizuālo efektu un skaņu projekcijas. Lai ekspozīcijas daļu padarītu interesantu ģimenēm ar bērniem, tajā integrēta izglītojošā programma “Griezīsim dzirnaviņas”, kura ceļ godā latviešu tautas vērtīgāko mantojumu, tradīciju un kultūras kanona vērtību – rudzu maizi.

Projekta finansējums un izmaksas:

VKKF piešķirtais finansējums 12000 EUR

Projekta ieviešanas laiks: 03.04.2018. – 31.12.2018.