Ar Preiļu novada domes goda zīmēm “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” apbalvotie Preiļu novada iedzīvotāji

 • Edgars Znutiņš – par aktīvu dalību novada sabiedriskajā dzīvē un ilggadēju Preiļu novada skolotāju kora “Latgale” vadīšanu
 • Anna Verza – par ilggadēju darbu audzēkņu angļu valodas prasmju pilnveidē un nozīmīgu ieguldījumu izglītības nozares attīstībā Preiļu novadā
 • Edgars Vaivods – par iesaisti godalgotā Preiļu novada BJSS energoefektivitātes paaugstināšanas projektā un nesavtīgu atbalstu Preiļu sadraudzības pilsētas Ņižinas ukraiņu bērnu nometņu organizēšanā
 • Vija Kudiņa – par nozīmīgu ieguldījumu Latgales kulinārā mantojuma saglabāšanā un tradīciju kopšanā, tūrisma un uzņēmējdarbības attīstīšanā Preiļu novadā
 • Monika Litauniece – par ieguldījumu dzimtsarakstu attīstībā un priekšzīmīgu darbu pašvaldībā 45 gadu garumā
 • Jānis Upenieks – par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu novada izglītības iestāžu darbā, bērnu izglītošanā un sporta jomas attīstībā
 • Ārija Pudule – par ilggadēju darbu un nesavtīgu iesaisti izglītības jomas attīstībā un skolēnu vēstures izpratnes veicināšanā
 • Zenta Igolniece – SIA “Preiļu saimnieks” Komunālās nodaļas vadītāja
 • Vladimirs Ivanovs – ilggadējais Preiļu novada pašvaldības vadošais darbinieks
 • Onufrijs Pujats – Jasmuižas Romas katoļu draudzes prāvests
 • Anna Karčevska – ilggadējā Pelēču pamatskolas direktore un vēstures skolotāja
 • Jānis Lozda – ilggadējais izglītības darbinieks un pedagogs
 • Dzidra Preise – sabiedriskā darbiniece un politiski represētā
 • Natālija Rubīne – Preiļu politiski represēto biedrības “Likteņa ceļš” vadītāja, biedrību “Nīdermuižas draudze” un “Veiksmes biķeris” valdes locekle
 • Valdis Skujiņš – SIA “VS Teks” valdes loceklis
 • Oļegs Hļebņikovs – pedagogs un vadošais darbinieks
 • Valentīna Liniņa – pedagoģe un sabiedriskā darbiniece
 • Igors Pličs – Preiļu novada uzņēmējs un fotomākslinieks
 • Viļgeļms Veleckis – SIA “Firma JATA” valdes loceklis
 • Alberts Vucāns – Preiļu novada Mūzikas un mākslas skolas ilggadējais direktors, pedagogs un kultūras darbinieks
 • Irēna Timošenko – Preiļu novada pensionāru biedrības valdes priekšsēdētāja
 • Jūlija Akmane – ilggadējā Pelēču pamatskolas direktore 
 • Donats Botors – Livdāns – ilggadējais Preiļu 1. (1960-1970) un Preiļu 2. vidusskolas (1970-1987) direktors 
 • Marcijanna Opule – ilggadējā Preiļu 1. vidusskolas direktore (1970-1986) un pedagoģe
 • Jānis Teilāns – ilggadējais mūzikas skolotājs un ērģelnieks