NVO aizsākumi meklējami jau 18. gadsimtā. Latvijā NVO sektors atšķiras no citām valstīm, jo katrā valstī ir sava izpratne par NVO būtiskumu. Tādās valstīs kā Lielbritānija un ASV NVO loma vēsturiski bijusi nozīmīga un tieši šajās valstīs ir dibinātas vairākas starptautiski pazīstamas organizācijas, piemēram, WWF (Pasaules Dabas fonds), Amnesty International, Oxfam u.c. Arī plaši pazīstamais Pasaules Ekonomikas forums (World Economic Forum) ir nevalstiska organizācija, kas īsteno būtisku lomu starptautiskajās attiecībās.

Latvijā ar NVO jēdzienu tiek saprastas biedrības un nodibinājumi, kas tiek  dibinātas pēc personas vai grupas iniciatīvas un tās darbojas neatkarīgi no valsts valdības. Sabiedrība izprot, ka problēmas risinājumu var rast tikai kopīgā un apzinātā rīcībā. Pēdējā laikā Latvijas iedzīvotāji arvien aktīvāk sāk nodarboties ar politisko līdzdalību, kas izpaužas kā iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju pārstāvju iesaistīšanās politikas veidošanās procesos, lai panāktu konkrētai sociālai grupai labvēlīgāku lēmumu pieņemšanu. NVO sektors rada darbavietas  un darbojas visdažādākajos līmeņos.

Saskaņā ar žurnāla Global (The Global Journal) datiem, pasaulē darbojas aptuveni 10 miljoni nevalstisko organizāciju, sākot no lielākām organizācijām, profesionālām asociācijām un tirdzniecības palātām līdz mazām, lokālām labdarības organizācijām, biedrībām, interešu organizācijām katrā pilsētā vai rajonā. Latvijā reģistrētas vairāk kā 25 tūkstoši  NVO, bet Preiļu novadā reģistrētas 160 nevalstiskās organizācijas, no kurām 138 organizācijas aktīvāk vai mazāk aktīvi darbojas, bet 22 organizācijas tuvākajā laikā plāno izbeigt savu darbību.

Jo aktīvāka pilsoniskā sabiedrība, jo mērķtiecīgāk iedzīvotāji līdzdarbojas dažādu sev svarīgu jautājumu risināšanā, jo kvalitatīvāka un pilnvērtīgāka dzīve būs Preiļu novadā.

Preiļu novada pašvaldībā par NVO jautājumiem atbild Ineta Liepniece, vecākā eksperte sadarbībā ar NVO.

Kontakti saziņai: tālr. +371 26636243, e-pasta adrese: ineta.liepniece@preili.lv