Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.05.2023.
  Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz Projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.05.2023.
  Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz Mācību satura izstrāde. Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.05.2023.
  Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.05.2023.
    Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nr. 8.4.1.0/16//I/001 Programma ESF, SAM 8.4.1.0 Kopējās izmaksas, EUR Finansējums atkarīgs no personu/apmācību apjoma Projekta ieviešana 2017. gada 1. janvāris - 2022. gada 31…
  Statuss:
  Noslēdzies
     Projekta nr. 9.2.2.1./15/I/005 Programma ESF, SAM 9.2.2.1. Kopējās izmaksas, EUR Finansējums atkarīgs no pakalpojumu saņēmēju skaita Projekta ieviešana 15.04.2016.-31…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/099 Programma ESF, SAM 9.2.4.2 Kopējās izmaksas, EUR 116432,00 Projekta ieviešana 72 mēneši (1. un 2. kārta) - 2017-2023 Riebiņu novada dome kopš 2017…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Īstenojot administratīvi teritoriālo reformu, Aglonas novada Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagasti tik pievienoti Krāslavas novadam, bet Aglonas pagasts - Preiļu novadam. Sakarā ar to, ka projekts turpinās, visiem iepriekšminēto pagastu iedzīvotajiem…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nr. 9.2.4.2/16/I/078 Programma ESF, SAM 9.2.4.2 Kopējās izmaksas, EUR 116 915.00 Projekta ieviešana 36 mēneši (2017-2019) PASĀKUMI PREIĻU NOVADA VIETĒJĀS SABIEDRĪBAS…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nr. 8.3.3.0/15/I/001 Programma ESF, SAM 8.3.3. Kopējās izmaksas, EUR 61003.8 Projekta ieviešana 2016-2019 Projekta īstenotājs Jaunatnes starptautisko…