ESF

Preiļu novadā Eiropas paku izdali trūcīgajām un maznodrošinātajām personām veic Preiļu novada Labklājības pārvalde, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”. Vispārīga informācija par atbalsta pakām pieejama ŠEIT.

Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Partnerorganizācija Partnerorganizācijas kontaktinformācija
Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”, Daugavpils iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301 Inese Matisāne, +371 26315587 Ceturtdienās 16.00-18.00 Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Agita Kraukle, +371 22033700, agita.kraukle@samariesi.lv
Kovaļevsku iela 4, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337 Lucija Armane, +371 28383161 Katra mēneša otrā un ceturtā trešdiena 9.00-12.00 Preiļu novada Labklājības pārvalde Lucija Armane, +371 28383161, lucija.armane@inbox.lv
Latgales iela 1a, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331 Lūcija Mičule, +371 26333857 Ceturtdienās 9.00-12.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311 Lūcija Mičule, +371 26333857 Otrdienās, trešdienās 9.00-13.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326 Ļubova Laputa, +371 26429967 Otrdienas, trešdienas, ceturtdienas 9.00-16.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304 Ārija Perševica, +371 29403536 Pirmdienās, trešdienās 9.00-12.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv

Papildpasākumi


Kontaktinformācija saziņai par papildpasākumu īstenošanu:

BIEDRĪBA “ĢIMENES PALĪDZĪBAS CENTRS “LIGZDA””, Reģ. Nr.: 40008057845, juridiskā adrese Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts, Elvīra Āboliņa (tālr. +371 27099432)