ESF

Preiļu novadā Eiropas Sociālā fonda Plus programmas materiālās nenodrošinātības mazināšanai 2021.–2027. gadam pārtika un pamata materiālās palīdzības paku izdali trūcīgajām un maznodrošinātajām personām veic biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, biedrība “Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”. Vispārīga informācija par atbalsta pakām pieejama ŠEIT.

Izdales vietu adreses Kontaktinformācija izdales vietai Darba laiks Partnerorganizācija Partnerorganizācijas kontaktinformācija

Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”, Daugavpils iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Pie Saunas pagasta pārvaldes, Brīvības iela 9, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads, LV-5323

Pie Pelēču pagasta pārvaldes, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320

Pie Aizkalnes pagasta pārvaldes, Raiņa iela 5, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads, LV-5305

Inese Matisāne, +371 26315587

Preiļos ceturtdienās 15.00-18.00

Katra mēneša 14. datumā (ja datums iekrīt sestdienā, svētdienā, tad iepriekšējā darba dienā) pie pagastu pārvaldēm:

Prīkuļos 9.00-10.00
Pelēčos 13.00-14.00
Aizkalnē 14.30-15.30

Biedrība “Latvijas Samariešu apvienība” Agita Kraukle, +371 22033700, agita.kraukle@samariesi.lv
Talsu iela 2a, Preiļi,  Preiļu novads, LV-5301 Elvīra Sudnika, +371 20227985 Darba dienās 14.00-17.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304alla.kruglova@redcross.lv
Latgales iela 1a, Sīļukalns, Sīļukalna pagasts, Preiļu novads, LV-5331 Lūcija Mičule, +371 26333857 Ceturtdienās 9.00-12.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Liepu iela 1, Galēni, Galēnu pagasts, Preiļu novads, LV-5311 Lūcija Mičule, +371 26333857 Otrdienās, trešdienās 9.00-13.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pagasts, Preiļu novads, LV-5326 Ļubova Laputa, +371 26429967 Otrdienas, trešdienas, ceturtdienas 9.00-16.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv
Somersetas iela 34, Aglona, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV-5304 Ārija Perševica, +371 29403536 Pirmdienās, trešdienās 9.00-12.00 Biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts” Alla Kruglova, +371 67686304, alla.kruglova@redcross.lv

Papildpasākumi