Kontakti

mara.usacka [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Daugavpils iela 8, Aglonas pagasts, Preiļu novads, LV–5304

Darba laiks

 • Pirmdiena 10.00-18.00
 • Otrdiena 10.00-18.00
 • Trešdiena 10.00-18.00
 • Ceturtdiena 10.00-18.00
 • Piektdiena 10.00-18.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Māra Ušacka

Vadītāja
aglonasbjblpc [at] preili.lv

Aglonas BJBLPC „Strops” arī šajā mācību gadā piedāvā gan bērniem un jauniešiem, gan pieaugušajiem dažādus bezmaksas interešu izglītības pulciņus.

Esi aktīvs! Vienmēr laipni gaidīts „Stropā”!

Aglonas BJBLPC „Strops” mērķis ir nodrošināt saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, veicināt bērnu un jauniešu prasmju, spēju attīstīšanu atbilstoši viņu vecumam, interesēm, individuālajām vajadzībām un vēlmēm neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības.

Centra pamatuzdevumi ir:

 • īstenot personas individuālajām izglītības vajadzībām un vēlmēm atbilstošas interešu izglītības programmas;
 • nodrošināt iespējas bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai, interešu, spēju un talantu izkopšanai, pašizglītībai, profesijas izvēlei;
 • nodrošināt lietderīgu brīvā laika un atpūtas organizāciju, sekmējot bērnu un jauniešu pašapziņas veidošanos, izziņas darbības un zinātkāres attīstību;
 • īstenot darbu ar jaunatni, sadarboties ar jauniešu un citām nevalstiskajām organizācijām;
 • sekmēt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu un jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū;
 • sekmēt bērnu un jauniešu ar speciālām vajadzībām iesaistīšanu Centra darbībā, veicināt viņu integrēšanos sabiedrībā;
 • organizēt jauniešiem un bērniem pasākumus, radošās darbnīcas, nodarbības par aktuālām tēmām.

Centra darbības pamatvirziens ir izglītojoša un radoša darbība bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem.

Datums 2.–31. maijs, 2023
LaiksVisu dienu
Atrašanās vietaAglonas BJBLPC “Strops”

Aglonas BJBLPC “Strops” aktivitātes maijā

Aglonas BJBLPC “Strops” maijā aicina piedalīties Instagram konkursā par Latgali, komandu sacensībās, studentu pieredzes stāstu…