Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija

Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt Pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos.