Kontakti

preilu1psk [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Daugavpils iela 34, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. Vispārējās pamatizglītības programmu (kods 21011111), licence Nr. V-388;
  2. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods 21015611), licence Nr. V-389;
  3. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811), licence Nr. V-8897;
  4. Pamatizglītības otrā posma (7.-9.klase) matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena programma (kods 23013111), licence Nr. V-8898;
  5. Speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911). licence Nr. V-8879.

Izglītības iestāde akreditēta līdz 2026. gada 6. decembrim.

Darbinieki

Nora Šņepste

Direktore
nora.snepste [at] preili.lv

Anna Dzidra Bernāne

Direktores vietniece mācību darbā
preilu1psk [at] preili.lv

Pēteris Bernāns

Direktores vietnieks informātikas jautājumos
preilu1psk [at] preili.lv

Ilze Broka

Direktores vietniece audzināšanas darbā
preilu1psk [at] preili.lv

Digna Prodniece

Direktores vietniece audzināšanas jomā
preilu1psk [at] preili.lv

Ligita Trubača

Lietvede
ligita.trubaca [at] preili.lv

Gunārs Avotiņš

Saimniecības vadītājs
preilu1psk [at] preili.lv