Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.05.2023.
  Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz Projekta laikā paredzēts ieviest Latvijas vispārējā izglītībā un profesionālajā…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.05.2023.
  Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz Mācību satura izstrāde. Mācību satura ieviešanai nepieciešamo mācību un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.05.2023.
  Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz Projekta īstenošanas rezultātā visā Latvijas teritorijā vismaz 253 vispārējās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  30.05.2023.
    Projekta kopsavilkums, galvenās darbības Projekta kopējās izmaksas (euro) Finansējuma avots un veids Projekta īstenošanas laiks no-līdz Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  PROJEKTS Nr. LVIII- 067 “Parki bez robežām – plašāk”/ “Parks without borders  - wider” Akronīms: PWBwider Projekta partneri: Gulbenes novada pašvaldība Preiļu novada pašvaldība Alūksnes novada pašvaldība Projekta mērķi: …
  Projekta nosaukums: “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā” Akronīms: VERSTS OF FEELINGS 2 Projekta Nr. LVIII- 062 Projekta partneri: Alūksnes novada pašvaldība Gulbenes novada pašvaldība …
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nr. 5.6.2.0/20/I/005 Programma ERAF, SAM 5.6.2. Kopējās izmaksas, EUR 348 518,08 Projekta ieviešana …
  Statuss:
  Īstenošanā
  06.04.2023.
  Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times…
  08.03.2023.
  Preiļu novadā Eiropas paku izdali trūcīgajām un maznodrošinātajām personām veic Preiļu novada Labklājības pārvalde, biedrība “Latvijas Sarkanais Krusts”, ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”. Vispārīga informācija par atbalsta pakām pieejama ŠEIT. …
  Statuss:
  Īstenošanā
  08.03.2023.
  PROJEKTS “DARBĪGĀS KOPIENAS” Iniciatīvas mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Projekta…