Kontakti

Atrašanās vieta

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301

Krīzes centrā tiek piedāvāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi vardarbībā cietušām personām, kā arī uzturēšanās iespējas dažādās krīzes situācijās nonākušām personām.


Preiļu novada Labklājības pārvaldes Krīzes centrs
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 28.11.2011., pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr. 605)

Darbinieki

Inta Pelše

Vadītāja
inta.pelse [at] preili.lv

Ināra Reča

Sociālā audzinātāja
inara.reca [at] preili.lv

Anna Švirkste

Sociālā audzinātāja
anna.svirkste [at] preili.lv

Ruta Dzene

Sociālā audzinātāja
ruta.dzene [at] preili.lv

Ilgvars Kalvāns

Sociālais audzinātājs
ilgvars.kalvans [at] preili.lv

Centrs nodrošina Klientu uzturēšanos piemērotās telpās un atbilstošu ēdināšanu bērniem trīs reizes dienā. Pieaugušajiem ir iespēja  gatavot ēdienu pašiem (pieejamas elektriskās plītiņas, ledusskapji).

Iespējas saņemt pakalpojumu ir arī māmiņām ar zīdaiņiem (nodrošināta istabiņa ar atbilstošām gultām mazuļiem). Personām ar īpašām vajadzībām piemērots lifts.

Ar klientiem ikdienā strādā:

  • sociālais darbinieks – klienta vajadzību, vēlmju  apzināšana, klienta uzraudzība un vajadzību apmierināšana. Rehabilitācijas gaitas kontrole, klienta iesaiste savas problēmsituācijas risināšanā,
  • psihologs – veic klientu psihodiagnostiku, nodrošina psiholoģiskās konsultācijas, emocionālu un psiholoģisku atbalstu, nodrošina  klientiem individuālu konsultāciju pieejamību,
  • sociālais audzinātājs – dažādu sociālo prasmju apgūšana un attīstīšana, pašapkalpošanās iemaņu attīstīšana, rotaļnodarbības, gatavošanās skolai, mājas darbu veikšana.

Finansējumu par uzturēšanos Preiļu novada Krīzes centrā nodrošina  pašvaldība, kura ievieto klientu.

Pakalpojuma izmaksas sedz Preiļu novada pašvaldība, ja pakalpojumu saņem persona, kuras dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Personām, kuru dzīvesvieta deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras saņem pakalpojumu ilgāk par 1 diennakti, maksa par pakalpojumu noteikta ar Preiļu novada domes 2021. gada 30. novembra lēmumu (protokols Nr.25, 19.&) – 15 EUR diennaktī.

Maksā iekļautas arī pirmās nepieciešamības personīgās higiēnas preces, pirmās nepieciešamības medikamenti. Klientiem ar hroniskām saslimšanām OBLIGĀTI līdzi jādod medikamentus.

Līgums par pakalpojuma saņemšanu centrā tiek slēgts uz laiku līdz 90 dienām.

Ievietojot Klientu Centrā, jābūt noslēgtam līgumam par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem.

Nepieciešams sazināties ar vadītāju 29298830, lai noskaidrotu par klienta uzņemšanas iespējām.

Lēmumu par klienta ievietošanu Krīzes centrā pieņem Preiļu novada Labklājības pārvaldes Sociālais dienests.

Lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • Iesniegums par krīzes centra pakalpojuma piešķiršanu;
  • Pamatinformācija par klienta situāciju sociālās rehabilitācijas uzsākšanai – veidlapa (DOC);
  • Izziņa par veselības stāvokli, klienta ģimenes ārsta kontaktinformācija.