Preiļu novada pašvaldībā šobrīd ir aktīvi 4 veselības veicināšanas projekti pilsētā un pagastos. Informējam par plānotajām aktivitātēm maijā.

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu apvienības pārvaldes teritorijā” (Nr.9.2.4.2/16/I/099):

 • Pirmdienās no 13.30 līdz 14.30 fitnesa nodarbības Sīļukalnā ar Līgu Zvejsalnieci, tālr. +371 28701959.
 • Pirmdienās no 15.00 līdz 16.00 fitnesa nodarbības Galēnos ar Līgu Zvejsalnieci, tālr. +371 28701959.
 • 2. un 9. maijā Veselīga uztura veicināšanas nodarbības pirmsskolā un sākumskolā – no 10.00 līdz 11.00 Rušonas pirmsskolas grupas bērniem, no 11.00 līdz 13.00 Rušonas pamatskolas bērniem. 
 • 3. maijā Kastīres bibliotēkā un 6. maijā Riebiņu bibliotēkā notiks mākslas terapijas nodarbības (biedrība Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”).
 • Sociālās aprūpes centra “Rušona” klientiem tiks nodrošinātas mākslas terapijas nodarbības – datums tiks precizēts.

ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” (Nr.9.2.4.2./16/I/002):

ESF projekta “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Preiļu novada Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastos” (Nr.9.2.4.2/16/I/063):

 • 2. maijā no 12.40 līdz 14.40  Veselīga uztura nodarbības bērniem Vārkavas pamatskolā.
 • 20. maijā no 11.00 līdz 15.00 Veselības diena Brīvdabas un aktīvās atpūtas parkā “Vecvītoli”, Vecvārkava, Upmalas pagastā.

ESF projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakse” (Nr.9.2.4.2./16/I/078):

 • Otrdienās un ceturtdienās no 19.00 līdz 20.00 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā veselības vingrošana.
 • Pirmdienās no 16.30 līdz 17.30 Pelēču KN veselības vingrošana.
 • 10., 17., 24. un 31. maijā no 16.00 līdz 19.00 Preiļu parkā skriešanas  seriāls “Parka pusstundas skrējiens”.
 • 14. maijā no 11.00 līdz 14.30 Preiļos Ģimeņu sporta diena.
 • 27. maijā no 9.00 līdz 17.00 Preiļu bērnu un jauniešu sporta skolā Sporta spēles personām ar invaliditāti.
 • Aprīlī sēdošā darba veicējiem, kuri atsaucās iepriekš izsludinātam pieteikumam, tiek nodrošināta bezmaksas peldēšana Līvānu peldbaseinā (pēc individuāla grafika).  

 

Preiļu novada pašvaldībā šobrīd ir aktīvi 4 veselības veicināšanas projekti pilsētā un pagastos. Informējam par plānotajām aktivitātēm aprīlī.

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu apvienības pārvaldes teritorijā” (Nr.9.2.4.2/16/I/099):

 • Pirmdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 20.00 fitnesa nodarbības Kastīrē ar Ilgvaru Kalvānu, tālr. +371 28892132.
 • Piektdienās no 18.00 līdz 20.00 fitnesa nodarbības Rušonas TN ar Ilgvaru Kalvānu, tālr. +371 28892132.
 • Veselīga uztura veicināšanas nodarbības pirmsskolā un sākumskolā (vadītāja Inta Reča): 14. un 21. aprīlī Riebiņu PII “Sprīdītis” no 15.00 līdz 16.00.
 • Pirmdienās no 13.30 līdz 14.30 fitnesa nodarbības Sīļukalnā ar Līgu Zvejsalnieci, tālr. +371 28701959.
 • Pirmdienās no 15.00 līdz 16.00 fitnesa nodarbības Galēnos ar Līgu Zvejsalnieci, tālr. +371 28701959.
 • Piektdienās no 15.00 līdz 16.00 un no 16.00 līdz 17.00 fitnesa nodarbības Stabulniekos ar Olgu Barisovu, tālr. +371 29863106.
 • Trešdienās no 16.00 līdz 17.00 un no 17.00 līdz 18.00 fitnesa nodarbības Riebiņos ar Olgu Barisovu, tālr. +371 29863106.
 • 1., 15. un 22. aprīlī Riebiņos un 5. un 12. aprīlī Rušonā notiks mākslas terapijas nodarbības (biedrība Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”).

ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” (Nr.9.2.4.2./16/I/002):

 • Otrdienās no 17.15 līdz 18.15 tiešsaistē ZOOM fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem – vingrojumi muguras veselībai 50+ (trenere Līga Zvejsalniece, tālr. +371 28701959liiga00@inbox.lv). Saite nodarbībām. Meeting ID: 875 0716 9998. Passcode: 038143.
 • Otrdienās no 18.30 līdz 19.30 tiešsaistē ZOOM fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem – fitnesa nodarbība (trenere Līga Zvejsalniece, tālr. +371 28701959liiga00@inbox.lv). Saite nodarbībām. Meeting ID: 881 4824 8923. Passcode: 802605.
 • Fiziski aktīvas nodarbības skolēniem (2. klase) Aglonas vidusskolā trešdienās (14.40-15.20), ceturtdienās (15.20-16.00), piektdienās (13.50-14.30).
 • Fiziski aktīvas nodarbības skolēniem (1. klase) Aglonas vidusskolā trešdienās (13.50-14.30), ceturtdienās (13.00-13.40), piektdienās (14.40-15.20).

ESF projekta “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Preiļu novada Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastos” (Nr.9.2.4.2/16/I/063):

 • 3. aprīlī no 17.30 līdz 18.30 Rožkalnu KN veselības vingrošanas nodarbības.
 • 5. aprīlī no 17.30 līdz 18.30 Vārkavas pamatskolā veselības vingrošanas nodarbības.
 • 15. aprīlī 10.00 un 11.00 (2 nodarbības) Vārkavas Tautas namā Veselīga uztura nodarbība senioriem. Nodarbības vadīs uztura speciāliste, veselīga uztura mītu grāvēja Viktorija Zakarķeviča. Pieteikšanās līdz 10. aprīlim pa tālruni +371 28362243.
 • 15. aprīlī 13.00, 14.00 un 15.00 (3 nodarbības) Vārkavas pamatskolā (mājturības kabinets) Veselīga uztura nodarbība ikvienam iedzīvotājam. Nodarbības vadīs uztura speciāliste, veselīga uztura mītu grāvēja Viktorija Zakarķeviča. Pieteikšanās līdz 10. aprīlim pa tālruni 28362243.

ESF projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakse” (Nr.9.2.4.2./16/I/078):

 • Otrdienās un ceturtdienās no 19.00 līdz 20.00 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā veselības vingrošana.
 • Pirmdienās no 16.30 līdz 17.30 Pelēču KN veselības vingrošana.
 • 3. aprīlī Līvānu peldbaseinā peldēšanas nodarbība Preiļu 1. pamatskolas 3. klašu skolēniem.
 • 15. aprīlī Skriešanas un soļošanas svētki Preiļos “CĪRUĻPUTENIS 2023”. Nolikums un plašāka informācija.
 • Aprīlī sēdošā darba veicējiem, kuri atsaucās iepriekš izsludinātam pieteikumam, tiek nodrošināta bezmaksas peldēšana Līvānu peldbaseinā (pēc individuāla grafika).

 

Preiļu novada pašvaldībā šobrīd ir aktīvi 4 veselības veicināšanas projekti pilsētā un pagastos. Informējam par plānotajām aktivitātēm martā.

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu apvienības pārvaldes teritorijā” (Nr.9.2.4.2/16/I/099):

 • Pirmdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 20.00 fitnesa nodarbības Kastīrē ar Ilgvaru Kalvānu, tālr. +37128892132
 • Piektdienās no 18.00 līdz 20.00 fitnesa nodarbības Rušonas TN ar Ilgvaru Kalvānu, tālr. +37128892132
 • Veselīga uztura veicināšanas nodarbības pirmsskolā un sākumskolā (vadītāja Inta Reča): Galēnu pamatskolā 10. un 27. martā, Riebiņu PII “Sprīdītis” un Rušonas pamatskolā 16. martā, Riebiņu vidusskolā un Rušonas pamatskolā 23. martā
 • Pirmdienās no 13.30 līdz 14.30 fitnesa nodarbības Sīļukalnā ar Līgu Zvejsalnieci, tālr. +37128701959
 • Pirmdienās no 15.00 līdz 16.00 fitnesa nodarbības Galēnos ar Līgu Zvejsalnieci, tālr. +37128701959
 • Piektdienās no 15.00 līdz 17.00 jogas nodarbības Stabulniekos ar Olgu Barisovu, tālr. +37129863106
 • Trešdienās no 16.00 līdz 18.00 jogas nodarbības Riebiņos ar Olgu Barisovu, tālr. +37129863106
 • Riebiņos, Rušonā un SAC “Rušona” notiks mākslas terapijas nodarbības (biedrība Ģimeņu atbalsta centrs “Puķuzirnis”). Datumi un laiki tiks precizēti.

ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” (Nr.9.2.4.2./16/I/002):

 • Otrdienās no 17.15 līdz 18.15 tiešsaistē ZOOM fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem – vingrojumi muguras veselībai 50+ (trenere Līga Zvejsalniece, tālr. +371 28701959liiga00@inbox.lv)
 • Otrdienās no 18.30 līdz 19.30 tiešsaistē ZOOM fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem – fitnesa nodarbība (trenere Līga Zvejsalniece, tālr. +371 28701959liiga00@inbox.lv)
 • Nodarbības seksuāli reproduktīvas veselības veicināšanai jauniešiem (vada biedrība “Papardes zieds”): Aglonas vidusskolā 2. un 3. martā, Priežmalas pamatskolā 3. martā
 • Bērna emocionālā un seksuālā attīstība (vada biedrība “Papardes zieds”): Aglonas vidusskolā 2. martā
 • Fiziski aktīvas nodarbības skolēniem (2. klase) Aglonas vidusskolā trešdienās (14.40-15.20), ceturtdienās (15.20-16.00), piektdienās (13.50-14.30)
 • Fiziski aktīvas nodarbības skolēniem (1. klase) Aglonas vidusskolā trešdienās (13.50-14.30), ceturtdienās (13.00-13.40), piektdienās (14.40-15.20)

ESF projekta “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Preiļu novada Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastos” (Nr.9.2.4.2/16/I/063):

 • Otrdienās no 13.30 līdz 14.30 Līvānu peldbaseinā peldēšanas nodarbības Vārkavas pamatskolas 1.-4. klases bērniem
 • Bērnu un pusaudžu emocionālā un reproduktīvā veselība (vada Mg. psych. Mārtiņš Roberts Stabiņģis) Vārkavas pamatskolā 2. martā (9.00-10.30 5.-6. kl. Emocionālā veselība / 10.40-12.10 7.-8. kl. Drošas romantiskas attiecības / 12.30-14.00 9. kl. Drošas romantiskas attiecības / 14.30-16.00 vecākiem Emocionālā audzināšana, seksuālā un reproduktīvā veselība)
 • Pirmdienās no 17.30 līdz 18.30 Rožkalnu KN veselības vingrošanas nodarbības
 • Trešdienās no 17.30 līdz 18.30 Vārkavas pamatskolā veselības vingrošanas nodarbības

ESF projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakse” (Nr.9.2.4.2./16/I/078):

 • Otrdienās un ceturtdienās no 19.00 līdz 20.00 Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā veselības vingrošana
 • Pirmdienās no 16.30 līdz 17.30 Pelēču KN veselības vingrošana
 • Drošas attiecības: martā lekcijas Preiļu 2. vidusskolas 10.-12. klasei, Preiļu 1. pamatskolas 9. klasei un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas 9.-12. klasei
 • Bērnu izglītošana par seksuālās un reproduktīvās veselības jautājumiem, lekcija vecākiem: 21. martā Salas sākumskolā un Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā
 • 20. martā Līvānu peldbaseinā peldēšanas nodarbība Preiļu 1. pamatskolas 3. klašu skolēniem

 

Preiļu novada pašvaldībā šobrīd ir aktīvi 4 veselības veicināšanas projekti pilsētā un pagastos. Informējam par plānotajām aktivitātēm februārī:

ESF projekta “Veselības veicināšanas un slimības profilakses uzlabošanas pasākumi Riebiņu apvienības pārvaldes teritorijā” (Nr.9.2.4.2/16/I/099):

 • Pirmdienās un ceturtdienās no 18.00 līdz 20.00 fitnesa nodarbības Kastīrē ar Ilgvaru Kalvānu, tālr. +371 28892132
 • Piektdienās Aglonas stacijā no 18.00 līdz 20.00 fitnesa nodarbības ar Ilgvaru Kalvānu, tālr. +371 28892132
 • februārī Veselīga uztura gatavošanas nodarbība: 10.00-12.00 Galēnos un Sīļukalnā, 13.00-15.00 Stabulniekos un Riebiņos, 16.30-18.30 Rušonā un Silajāņos.
 • Pirmdienās no 13.30 līdz 14.30 fitnesa nodarbības Sīļukalnā ar Līgu Zvejsalnieci, tālr. +371 28701959
 • Pirmdienās no 15.00 līdz 16.00 fitnesa nodarbības Galēnos ar Līgu Zvejsalnieci, tālr. +371 28701959
 • Piektdienās no 15.00 līdz 17.00 jogas nodarbības Stabulniekos ar Olgu Barisovu, tālr. +371 29863106
 • Trešdienās no 16.00 līdz 18.00 jogas nodarbības Riebiņos ar Olgu Barisovu, tālr. +371 29863106
 • Sociālās aprūpes centra “Rušona” iemītniekiem tiks nodrošināta Mākslas terapijas nodarbība ar biedrību Ģimenes atbalsta centrs “Puķuzirnis”

ESF projekta “Veselības veicināšanas pasākumi Aglonas, Kastuļinas, Šķeltovas un Grāveru pagastos” (Nr.9.2.4.2./16/I/002):

 • Fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem – vingrojumi muguras veselībai 50+ (Trenere Liga Zvejsalniece, tālr. 28701959, liiga00@inbox.lv), tiešsaistē ZOOM, otrdienās no 17.15 līdz 18.15
 • Fiziski aktīvas nodarbības iedzīvotājiem – fitnesa nodarbība (Trenere Liga Zvejsalniece, tālr. +371 28701959liiga00@inbox.lv), tiešsaistē ZOOM, otrdienās no 18.30 līdz 19.30
 • Peldēšanas nodarbības Aglonas vidusskolas skolēniem (peldēšanas trenere Diāna Vucāne) piektdienās no 15.00 līdz 16.00
 • Peldēšanas nodarbības Priežmales pamatskolas skolēniem (peldēšanas trenere Diāna Vucāne) piektdienās no 16.00 līdz 17.00

ESF projekta “Veselības veicināšanas un profilakses pasākumi vietējai sabiedrībai Preiļu novada Vārkavas, Upmalas un Rožkalnu pagastos” (Nr.9.2.4.2/16/I/063):

 • Peldēšanas nodarbības bērniem Vārkavas pamatskolas 1.-4. klasei, otrdienās no 13.30 līdz 14.30

ESF projekta “Pasākumi Preiļu novada vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilakse” (Nr.9.2.4.2./16/I/078):

 • Vingrošanas nodarbības bērniem, Preiļu pirmsskolas izglītības iestāde “Pasaciņa” (filiāles – Celtnieku iela 10a, Mehanizatoru iela 4) pirmdienās un trešdienās (pa 6 nodarbībām) no 9.00 līdz 15.55
 • Veselības vingrošana Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolā, otrdienās un ceturtdienās no 19.00 līdz 20.00
 • Veselības vingrošana Pelēču Kultūras namā pirmdienās no 16.30 līdz 17.30
 • 2. februārī no 18.00 līdz 20.00 slēpošanas nodarbības pa Preiļu parku, pulcēšanās pie Preiļu novada bērnu un jauniešu sporta skolas.