Preiļu novada pašvaldības Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija ir konsultatīva un koordinējoša padomdevēja institūcija, kuras mērķis ir veicināt Pašvaldības darba ar jaunatni saskaņotu īstenošanu, sekmējot jauniešu iniciatīvas, aktīvu līdzdalību sabiedriskās dzīves norisēs un lēmumu pieņemšanas procesos.

Komisijas uzdevumi:

  • nodrošināt un veicināt Pašvaldības iestāžu un tās struktūrvienību, valsts un pašvaldības institūciju, izglītības iestāžu un nevalstisko organizāciju sadarbību, interešu saskaņošanu jaunatnes politikas jautājumos;
  • apkopot, analizēt un aktualizēt informāciju par Preiļu novada jauniešu problēmām, vajadzībām un interesēm;
  • izstrādāt priekšlikumus Pašvaldības darba ar jaunatni īstenošanai un valsts jaunatnes politikas pilnveidei;
  • izstrādāt priekšlikumus jauniešu iesaistīšanai politiskās, ekonomiskās, sociālās, kultūras un sporta dzīves aktivitātēs;
  • izstrādāt priekšlikumus jauniešu līdzdalības un iniciatīvu nodrošināšanai;
  • izstrādāt un iesniegt priekšlikumus Pašvaldības vadībai finanšu plānošanai darbam ar jaunatni.

Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas darbības termiņš ir no 19.02.2024. līdz 31.12.2024.

Komisijas vadītāja: Dagnija Dudarjonoka (tālr. +371 28362243 e-pasta adrese dagneja@gmail.com)

Komisijas vadītāja vietnieks: Estere Ščucka (tālr. +371 28936483 e-pasta adrese asterite2007@inbox.lv)