Kontakti

sac.rusona [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Gaiļmuiža, Rušonas pagasts, Preiļu novads, LV-5329

Sociālās aprūpes centrs “Rušona” ir ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija, kas nodrošina pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti diennakts aprūpi un pastāvīgu dzīvesvietu.


Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 23.05.2022. ar Nr. 1590.

Darbinieki

Inguna Rubane

Vadītāja
sac.rusona [at] preili.lv

Inga Skutele

Sociālā darbiniece
inga.skutele [at] preili.lv

Elvīra Strautmane

Vecākā medicīnas māsa
elvira.strautmane [at] preili.lv
SAC "Rušona" kolektīvs

Informācija atjaunota 22.11.2023. 

Informācija Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Rušona” tuviniekiem!

Apmeklēšanas laiks: Katru dienu no plkst. 9.00 līdz 20.00.

Tikšanās, izvērtējot inficēšanās riskus un ievērojot SAC noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības, var tikt organizēta tikai tad, ja:

 • Tikšanās laikā tiek ievēroti SAC noteiktie epidemioloģiskās drošības pasākumi - roku dezinficēšana, individuālo aizsardzības līdzekļu lietošana, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības riskus institūcijā;
 • Pastāv arī iespēja ar tuviniekiem sazināties tiešsaistē, lūgums zvanīt uz tālr. +371 28080616;
 • Apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot minētos nosacījumus!

 • pirmās un otrās grupas invalīdus no 18 gadu vecuma un pensijas vecumu sasniegušas personas, kurām nepieciešama pastāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe, ja minētās personas saskaņā ar Labklājības ministrijas instrukciju par medicīniskajām indikācijām un kontrindikācijām uzņemšanai Centrā drīkst uzturēties;
 • krīzes situācijā nonākušas personas.
 • personas iesniegums;
 • medicīniskā karte;
 • izziņa par veselības pārbaudi (F 027 y);
 • ģimenes ārsta izziņa, ka var uzturēties parastā tipa pansionātā;
 • VDEĀK izsniegta invaliditātes izziņa, ja persona nav sasniegusi pensijas vecumu;
 • pašvaldības, kuras administratīvajā teritorijā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, aizpildīta personas vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem novērtēšanas karte un lēmums par personas ievietošanu iestādē;
 • personas un tās apgādnieku vai pašvaldības, kura pieņēma lēmumu par personas ievietošanu iestādē, noslēgts līgums ar Centra vadītāju  par sociālās aprūpes pakalpojumiem, atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai kārtībai;
 • persona, iestājoties Centrā, uzrāda pasi.
 • nodrošināt klientu sociālo un medicīnisko aprūpi un radīt labvēlīgus dzīves apstākļus;
 • nodrošināt klientus ar dzīvojamo platību ne mazāk kā 6m², kurā ir sadzīvei nepieciešamais inventārs;
 • apgādāt klientus ar veļu, apģērbu un apaviem atbilstoši gadalaikam;
 • organizēt kvalitatīvu ēdināšanu, ņemot vērā katra klienta vecumu un veselības  stāvokli;
 • veikt sociālo, darba un medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši katras personas fiziskajam un psihiskajam stāvoklim;
 • nodrošināt klientu medicīnisko aprūpi;
 • apgādāt klientus ar rehabilitācijas līdzekļiem;
 • nodrošināt inkontinences un higiēnas preces;
 • organizēt nodarbības, kultūras un atpūtas pasākumus;
 • organizēt palīdzību klientu individuālo sociālo problēmu risināšanā (tikšanās ar ģimenes locekļiem, radiniekiem un draugiem);
 • pēc klienta vēlēšanās organizēt garīgo aprūpi atbilstoši  konfesionālajai  piederībai;
 • izstrādāt projektus sociālo aprūpes pakalpojumu pilnveidošanai;
 • problēmu risināšanā sadarboties ar citām institūcijām: sociālajiem dienestiem, valsts policiju, ģimenes ārstiem un citiem speciālistiem.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Rušona” klientu uzturēšanās maksa 2024. gadā (spēkā ar 01.02.2024.):

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: 850 EUR mēnesī,
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): 950 EUR mēnesī.

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2023. gada 28. decembra lēmums, protokols Nr. 15., 11. § “Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs”/

Aktualitātes SAC “Rušona”
Skatīt vairāk