Sākot ar 2023. gada septembri Preiļu novada pašvaldība Facebook platformā piedāvā jaunu tiešsaistes video sēriju “Novada sarunas”, kur tiek apspriestas sabiedrībā aktuālas tēmas.

Informācija par plānotajām “Novada sarunu” tiešsaistes diskusijām tiek izziņota Preiļu novada pašvaldības Facebook lapā, kā arī www.preili.lv sadaļā “Notikumu kalendārs”. Līdz tiešraides sākumam iedzīvotājiem ir iespēja sarunu dalībniekiem adresētos jautājumus iesūtīt uz e-pasta adresi novada.sarunas@preili.lv. Tāpat arī uz šo e-pasta adresi ir iespējams iesūtīt tēmas un jautājumus turpmākajām “Novada sarunu” tiešraidēm.

2024. gads

Novada sarunas (4) - pašvaldības 2024. gada budžets, sociālie pabalsti, atalgojums un citi sabiedrībā aktuāli jautājumi

25.01.2024. tiešraides ieraksts. Tiešraidē Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis, domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns un priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspoka sniedz informāciju un skaidrojumus par pašvaldības gaidāmo 2024. gada budžetu, sociālajiem pabalstiem, atalgojumu, izglītības jomu un citiem pašlaik sabiedrībā aktuāliem jautājumiem.

2023. gads

Novada sarunas (3) - aktualitātes kapitālsabiedrībā SIA "PREIĻU SAIMNIEKS", nākamā gada plāni un ieceres uzņēmuma attīstībā

08.12.2023. tiešraides ieraksts. Tiešraidē jaunieceltais SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētājs Grigorijs Semjonovs iepazīstina ar savu redzējumu un iecerēm uzņēmuma attīstībā un Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis informē par šī brīža aktualitātēm un nākamā gada plāniem kapitālsabiedrības darbībā.

Novada sarunas (2) - darbs pie 2024. gada budžeta

21.11.2023. tiešraides ieraksts. Preiļu novada pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis un Preiļu novada domes priekšsēdētājs Ārijs Vucāns informē par vienu no pašlaik aktuālākajām tēmām - pašvaldības 2024. gada budžetu. Esošā situācija, izaicinājumi, iespējamie risinājumi.

Novada sarunas (1) - Preiļu novada pašvaldības realizētie investīciju projekti un nākotnes ieceres

18.09.2023. tiešraides ieraksts. Attīstības, investīciju un inženiertehniskās daļas vadītāja Iveta Piziča un vietniece attīstības jautājumos Sanita Meļko informē par Preiļu novada pašvaldības realizētajiem investīciju projektiem un nākotnes iecerēm.