Atrašanās vieta

Rēzeknes iela 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Rekvizīti:
Preiļu novada Izglītības pārvalde
Reģ.nr. 40900025196
SEB banka
Konts: LV90UNLA0055002871813

Iestādes darba laiks

  • Pirmdiena 8.00-12.00, 13.00-18.00
  • Otrdiena 8.00-12.00, 13.00-17.00
  • Trešdiena 8.00-12.00, 13.00-17.00
  • Ceturtdiena 8.00-12.00, 13.00-17.00
  • Piektdiena 8.00-12.00, 13.00-16.00
  • Sestdiena Slēgts
  • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Andrejs Zagorskis

Vadītājs - 215.kabinets
andrejs.zagorskis [at] preili.lv

Valdis Lociks

Skolu informācijas tehnoloģiju un projektu speciālists, vadītāja vietnieks - 213.kabinets
valdis.lociks [at] preili.lv

Anita Džeriņa

Bērnu tiesību un pirmsskolas speciāliste - 204.kabinets
anita.dzerina [at] preili.lv

Solvita Ķibere

Izglītības darba speciāliste-pieaugušo, karjeras un neformālās izglītības speciāliste - 207.kabinets
solvita.kibere [at] preili.lv

Evelīna Visocka

Izglītības darba speciāliste, Metodiskā darba speciāliste - 206.kabinets
evelina.visocka [at] preili.lv

Marija Ivbule

Mācību dokumentācijas speciāliste, Lietvede - 205.kabinets
marija.ivbule [at] preili.lv

Rihards Burmeisters

Datorsistēmu un datortīklu administrators - 213.kabinets
rihards.burmeisters [at] preili.lv

Preiļu novada Izglītības pārvalde ir Preiļu novada pašvaldības izveidota un padotībā esoša iestāde, kuras galvenais uzdevums ir nodrošināt un īstenot pašvaldības jautājumus izglītības, sporta un jaunatnes jomās. 

Izglītības pārvalde savā darbā pilda uzdevumus un risina pārvaldes kompetencē esošus jautājumus, sadarbojoties ar pašvaldības struktūrvienībām, iestādēm un atsevišķām amatpersonām, valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām personām.

Izglītības pārvaldes tiešā pakļautībā atrodas pašvaldības dibinātās pirmsskolas izglītības iestādes, pamatizglītības izglītības iestādes, vidējās izglītības iestādes, interešu izglītības iestādes, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestādes.