Statuss:
Noslēdzies

PROJEKTS Nr. LVIII- 067 “Parki bez robežām – plašāk”/ “Parks without borders  - wider”

Akronīms: PWBwider

Projekta partneri:

  • Gulbenes novada pašvaldība
  • Preiļu novada pašvaldība
  • Alūksnes novada pašvaldība

Projekta mērķi:

1) dabas objektu saglabāšana un ilgtspējīga izmantošana;

2) paaugstināta izpratne un zināšanas par vidi, izmantojot zaļās klases, dabas takas un pasākumus, kas tiks rīkoti projekta ietvaros;

3) ilgtspējīgu tūrisma produktu izstrāde, veicinot dabas tūrismu programmas teritorijā ar parku festivāliem un kopēja maršruta izveidi.

Projekta rezultātā tiks organizēti dažādi pasākumi četros Latvijas parkos, lai popularizētu parkus, tur jau izveidoto infrastruktūru, izglītotu apmeklētājus par apkārtējo vidi un tās ilgtspēju. Tiks izveidoti 4 parku reklāmas video, lai nodrošinātu mūsdienīgu parku popularizēšanu arī nākotnē.

Projekta kopējais budžets:

197 260,00 EUR, t. sk. Programmas līdzfinansējums 177 534,00 EUR.

Preiļu novada pašvaldības budžets projektā:

Kopējās izmaksas – 67 710,00 EUR.
Programmas finansējums – 62 739,00 EUR.
Pašvaldības finansējums – 6910,00 EUR.

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023.–15.11.2023.

Projekta vadošais partneris: Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Latvija, LV–4401, e-pasta adrese dome@gulbene.lv , tālr. +371 64473229, www.gulbene.lv

Projekts PWBwider tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

The PWBwider project is implemented within the Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 and is co-financed by the European Union.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.