PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS, EUR

PROJEKTA IEVIEŠANA

Ūdenssaimniecības attīstība Preiļos, II kārta (projekta iesniedzējs un īstenotājs SIA „Preiļu saimnieks”)     3 832 512 2010/2011/2012/2013
Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Preiļos,
Nr. 2001/LV/16/P/PE/007-3.6
  1 093 045,82 2008/2009
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Preiļos,
Nr.2001/LV/16/P/PE/007-4.13
  1 672 024,00 2008/2009