Novada teritorijas attīstību nosaka četri nozīmīgākie apdzīvotie centri – Preiļi, Aglona, Riebiņi, Vārkava – katrs ar savu vēsturisko izcelsmi un attīstības gaitu:

  • Preiļi kā administratīvs centrs,
  • Aglona kā svētvieta un rekreatīva zona pateicoties dabas pamatnei;
  • Riebiņi kā lauksaimniecības un ūdensrekreācijas vieta.
  • Vārkava kā vieta ar bagātu kultūrvēsturisko mantojumu.

Kopumā pēdējo desmit gadu laikā Preiļu novadā reģistrēti 368 jauni uzņēmumi, bet likvidēti – 469. Tas nozīmē, ka laika periodā kopš 2013. gada faktiskais uzņēmumu skaits Preiļu novadā samazinājies par 101. Preiļu novadā pēdējos divus gadus novērota negatīva tendence ar sarūkošu jauno uzņēmumu skaitu, papildu tam, jaunreģistrēto uzņēmumu novadā bijis mazāk nekā likvidēto. Pagājušajā gadā Preiļu novadā likvidēti 42 uzņēmumi, bet reģistrēti jauni – 28. Patlaban Preiļu novadā reģistrēti 1324 uzņēmumi, no kuriem 56,12 % ir zemnieku saimniecības, bet vēl teju trešdaļa (32,02 %) – sabiedrības ar ierobežotu atbildību. Visbiežāk, ko apliecina arī augstais zemnieku saimniecību īpatsvars, uzņēmumi Preiļu novadā izvēlējušies savu darbību saistīt ar kādu no lauksaimniecības apakšnozarēm, tāpat arī novadā reģistrēts liels skaits mazumtirdzniecības un taksometru pakalpojumu uzņēmumu.

Populārākās uzņēmējdarbības nozares Preiļu novadā:

  • Jauktā lauksaimniecība;
  • Mazumtirdzniecība;
  • Graudaugu (izņemot rīsu), pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšana;
  • Taksometru pakalpojumi;
  • Piena lopkopība.

Jānorāda, ka jauktā lauksaimniecība, kas ir skaitliski plašākā nozare Preiļu novadā, ierindojas arī otrajā vietā starp nozarēm ar lielāko apgrozījumu. Uzņēmums "Lursoft" izpētījis, ka jauktās lauksaimniecības uzņēmumi 2022. gadā kopā apgrozījuši 13,66 milj. EUR. Taču jāņem vērā, ka ne visi uzņēmumi ir iesnieguši jaunākos gada pārskatus, līdz ar to topā iespējamas izmaiņas. Lielākais apgrozījums Preiļu novadā pērn bijis piena pārstrādes un siera ražošanas nozarei, pateicoties A/S “Preiļu siers”, kas arī ir vienīgais šīs nozares uzņēmums novadā. 

Sīkāka informācija saistībā ar uzņēmējdarbības tendencēm Preiļu novadā ir pieejama zemāk: