Kontakti

dzimtsarakstu.nodala [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Raiņa bulvāris 26, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Bankas rekvizīti norēķiniem AS SEB banka

Saņēmēja nosaukums:
Preiļu novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000065720
Bankas konts:
LV08UNLA0026000130630
Bankas nosaukums:
AS SEB banka
Bankas kods:
UNLALV2X

Bankas rekvizīti norēķiniem AS SWEDBANK

Saņēmēja nosaukums:
Preiļu novada pašvaldība
Saņēmēja reģistrācijas numurs:
90000065720
Bankas konts:
LV81HABA0551019925560
Bankas nosaukums:
AS SWEDBANK
Bankas kods:
HABALV22

Maksājumus var veikt maksājot skaidrā naudā nodaļas kasē vai ar pārskaitījumu uz Preiļu novada pašvaldības, reģistrācijas Nr. 90000065720, kontiem, norādot maksājuma mērķi.


VID reģistrācijas Nr. 90000066548


Dzimtsarakstu nodaļas darbinieki sniedz bezmaksas konsultācijas visos jautājumos, kas saistīti ar civilstāvokļa aktiem un to reģistrāciju.

Apmeklētāju  pieņemšanas laiks: katru darbdienu 8.30-12.00 un 13.00-16.30

Pirmssvētku dienā dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

 • Pirmdiena 8.00–12.00, 13.00–17.00
 • Otrdiena 8.00–12.00, 13.00–17.00
 • Trešdiena 8.00–12.00, 13.00–17.00
 • Ceturtdiena 8.00–12.00, 13.00–17.00
 • Piektdiena 8.00–12.00, 13.00–17.00
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Liāna Loginova-Plivda

Vadītāja
liana.loginova [at] preili.lv

Ināra Casno

Dzimtsarakstu inspektore
inara.casno [at] preili.lv

Skaidra Mežiniece

Dzimtsarakstu inspektore
skaidra.meziniece [at] preili.lv

Preiļu novada Dzimtsarakstu nodaļa sniedz sekojošus pakalpojumus:

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
 • jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
 • dokuments par iepriekšējās laulības pārtraukšanu, ja stājas atkārtotā laulībā,
 • ārvalstniekiem – savas valsts izziņa par ģimenes.

Iesniegumu laulību reģistrācijai personas iesniedz dzimtsarakstu nodaļā personīgi vai elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs.

Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās, ja viens no laulātajiem ir Preiļu novada iedzīvotājs 0,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās, ja laulātie nav Preiļu novada iedzīvotāji 10,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu brīvdienās un svētku dienās 20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu Kultūras centra lielajā zālē (bez noformējuma) 30,00
Laulības svinīga reģistrācija pagastos pašvaldībai piederošās iekštelpās (bez noformējuma) 20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu parka teritorijā (bez noformējuma) 20,00
Laulības svinīga reģistrācija Preiļu novada teritorijā ārpus telpām (bez noformējuma) 20,00
Papildu maksa par laulības reģistrāciju ārpus nodaļas telpām brīvdienās un svētku dienās 20,00
Papildu maksa par Laulības svinīgās reģistrācijas nodrošināšanu ar mūzikas ierakstu pavadījumu ārpus nodaļas telpām 10,00

No maksas par Laulības svinīgu reģistrāciju Preiļu novada dzimtsarakstu nodaļas aktu zālē ar mūzikas ierakstu pavadījumu darba dienās tiek atbrīvotas (uzrādot attiecīgu statusa apliecinošu dokumentu) personas, kuras normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzītas par trūcīgām.

Pakalpojumu cenrādis stājas spēkā ar 01.05.2022.

Mēneša laikā pēc bērna piedzimšanas Dzimtsarakstu nodaļā jāpaziņo par bērna piedzimšanu un jāiesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus.

Iesniedzamie dokumenti:

 • medicīnas apliecība par bērna dzimšanu,
 • jāuzrāda personas apliecinoši dokumenti (pase vai personas apliecība),
 • laulības apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • vecāku kopējs iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā) vai tiesas spriedums,
 • medicīnas apliecība par bērna dzimšanu vai bērna dzimšanas apliecība,
 • jāuzrāda personas apliecinoši dokumenti (pase vai personas apliecība).

Fiziska vai juridiska persona par miršanas faktu paziņo ne vēlāk kā sešu darbadienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts un iesniedz reģistrācijai nepieciešamos dokumentus dzimtsarakstu nodaļā.

Paziņojot par miršanas faktu paziņotājs uzrāda savu personu apliecinošo dokumentu un iesniedz

 • medicīnas apliecību par nāves cēloni,
 • mirušās personas pasi vai personas apliecību (jānodod dzimtsarakstu nodaļai).

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums (speciāla veidlapa, aizpildāma nodaļā),
 • jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
 • dzimšanas apliecība,
 • citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums,
 • jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība),
 • citi lietā nepieciešamie dokumenti.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums,
 • jāuzrāda personas apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība).

Izziņa no dzimtsarakstu nodaļas arhīva – pašvaldības nodeva – € 5,00

Izziņa “dzimtas koka” veidošanai par vienu vienumu – pašvaldības nodeva – € 5,00

Arhīva izziņa par reģistra neesamību arhīvā- pašvaldības nodeva – € 3,00

Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana izziņai – pašvaldības nodeva – € 2,00

Daudzvalodu standarta veidlapas izsniegšana apliecībai- pašvaldības nodeva – € 7,00