Zemes nomas maksas cenrādis

Preiļu novada pašvaldības lauksaimniecībā izmantojamās zemes nomas maksas cenrādis
Skatīt vairāk

Nekustamā īpašuma nodoklis

Nekustamā īpašuma nodoklis.
Skatīt vairāk

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu

Informācija par nekustamā īpašuma nodokļa parāda dzēšanu.
Skatīt vairāk

Informācija par nodokļa parāda piedziņu

Informācija par nodokļa parāda piedziņu
Skatīt vairāk

Pašvaldības paziņojumi

Pašvaldības paziņojumi
Skatīt vairāk

Paziņojumi par valsts zemes privatizāciju

Paziņojumi par valsts zemes privatizāciju
Skatīt vairāk

Pašvaldības autoceļi

Informācija par aktualitātēm pašvaldības autoceļos, autoceļu un ielu reģistrs.
Skatīt vairāk

Ezeru apsaimniekošana

Informācija par aktualitātēm ezeru apsaimniekošanā, virszemes ūdeņiem novadā, zivju sugām ezeros, licencēto makšķerēšanu un rūpniecisko zveju.
Skatīt vairāk

Zemesgrāmatās ieraksta nekustamus īpašumus un nostiprina ar tiem saistītās tiesības. Zemesgrāmatas ir visiem pieejamas, un to ierakstiem ir publiska ticamība. Atbilstoši Zemesgrāmatu likuma 1.pantam nekustamo īpašumu ierakstīšana un lietu tiesību nostiprināšana ir obligāta. Attiecīgi informācija par nekustamajiem īpašumiem ir pieejama Valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā (pieejama ŠEIT).

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to objektiem, zemes vienības daļām un to īpašniekiem, tiesiskajiem valdītājiem, lietotājiem ir pieejama Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (pieejama ŠEIT).

Informācija par publisku personu nekustamo īpašumu un kustamās mantas atsavināšanas vai iznomāšanas elektroniskajām izsolēm pieejama Elektronisko izsoļu vietnē ŠEIT.