Informācija makšķerniekiem 

Preiļu novada pašvaldība informē, ka e-pakalpojumi.lv portālā no 2022. gada 1. februāra nebūs pieejami e-Loms pakalpojumi, turpmāk makšķerēšanas licences varēs uz Preiļu novada iegādāties portālā manacope.lv.

Informācija makšķerniekiem: Ja vēlaties saņemt kādu no e-Loms pakalpojumiem, bet ūdenstilpju sarakstā neredziet sev vēlamo, meklējiet to www.manacope.lv vai sazinieties ar Preiļu novada pašvaldības ezeru apsaimniekošanas speciālistu.

Informācija makšķerniekiem: Preiļu novada pašvaldība, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 45. pantā un Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pārejas noteikumu 17. punktā noteikto kārtību, veiks jaunu saistošo noteikumu izstrādi licencētās makšķerēšanas jomā un lems par jaunu novada saistošo noteikumu pieņemšanu, lai nodrošinātu licencētās makšķerēšanas nepārtrauktību. Lūdzam neuztraukties, visas licences, kas tiks iegādātas līdz 01.06.2022. būs derīgas visu licencē noteikto termiņu.

Informējam, ka Preiļu novada pašvaldība ir pārņēmusi visas Riebiņu novada domes funkcijas, kas saistītas ar licencēto makšķerēšanas organizēšanu Bicānu, Jāšezerā, Kategrades, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros (turpmāk tekstā – ezeros) un tā tiek organizēta saskaņā ar spēkā esošajiem licencēto makšķerēšanu regulējošiem Ministru kabineta noteikumiem.

Licencētā makšķerēšana norādītajos ezeros tika ieviesta ar nolūku regulāri (vismaz vienu reizi trijos gados) papildināt zivju krājumus makšķernieku vajadzībām, uzlabot zivju krājumu racionālu izmantošanu, kontrolēt ezeru un to piekrastes antropogēno slodzi, kā arī iegūt papildu līdzekļus zivju krājumu pavairošanai un aizsardzībai.

Dodoties makšķerēt, nepieciešams ņemt līdzi makšķerēšanas un personas apliecinošu dokumentu, lai inspektors varētu identificēt personu (makšķernieku). Karte būs derīga tikai tad, ja varēs identificēt personu. Makšķerēšanas karte ir nepieciešama arī vietās, kur ir noteikta licencētā makšķerēšana, licencētā vēžošana vai zemūdens medības.

Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību karte nav nepieciešama personām:

 • jaunākām par 16 gadiem;
 • vecākām par 65 gadiem;
 • ar invaliditāti.

Arī personām, kas vecākas par 65 gadiem un invalīdiem, nepieciešams inspektoriem uzrādīt attiecīgu dokumentu (personas apliecinošu dokumentu vai invalīda apliecību), lai varētu izmantot tiesības makšķerēt bez kartes iegādes.

Licencētās makšķerēšanas licenču veidi, skaits un maksa par makšķerēšanas licencēm  un kārtība, kādā samazināma maksa par makšķerēšanas licencēm

Licences veids Licenču derīguma termiņi Licences cena EUR, (kopā ar PVN )
15.1. Gada licence Rušona ezerā 12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 30,00
22.2. Gada licence ar atlaidi Rušona ezerā 12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 15,00
22.3. Mēneša licence Rušona ezerā Mēneša licence derīga  konkrētajam mēnesim no pirmā līdz pēdējam datumam. 15,00
22.4. Mēneša licence ar atlaidi Rušona ezerā Mēneša licence ar atlaidi derīga  konkrētajam mēnesim no pirmā līdz pēdējam datumam. 7,50
22.5. Vienas dienas licence Rušona ezerā Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst. 8.00. 5,00
22.6. Vienas dienas licence ar atlaidi  Rušona ezerā Vienas dienas licence ar atlaidi derīga no konkrētās dienas datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst. 8.00. 2,50
22.7. Gada licence Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezeros 12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 20,00
22.8. Gada licence ar atlaidi Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezeros 12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 10,00
22.9. Mēneša licence Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezeros Mēneša licence derīga  konkrētajam mēnesim no pirmā līdz pēdējam datumam. 10,00
22.10. Mēneša licence ar atlaidi Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezeros Mēneša licence ar atlaidi derīga  konkrētajam mēnesim no pirmā līdz pēdējam datumam. 5,00
22.11. Vienas dienas licence Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezeros

Vienas dienas licence derīga no konkrētās dienas datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst. 8.00.

3,00
22.12. Vienas dienas licence ar atlaidi Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja un Zolvas ezeros Vienas dienas licence ar atlaidi derīga no konkrētās dienas datuma plkst. 0.00 līdz nākošās dienas plkst. 8.00. 1,50
22.13. Gada bezmaksas licence Bicānu, Jāšezerā, Kategradas, Eikša, Kaučera, Lielā Kurtaša, Lielā Solkas, Mazā Solkas, Salmeja, Zolvas un Rušona ezeros 12 mēnešus no licences iegādes konkrētās dienas, derīga no 1. janvāra līdz 31. decembrim. 0,00

Licenču izplatīšanu darba dienās veic:

 1. Rušonas pagasta pārvalde, Liepu 5a, Kastīre, Rušona pag., Preiļu novads, LV-5329, tālr. +371 28080746, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, e-pasts: rusonaspagasts@preili.lv;
 2. Riebiņu pagasta pārvalde (kasē), Saules iela 8, Riebiņi, Riebiņu pag., Preiļu novads, LV-5326, tālr. +371 28080631, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, e-pasts: riebinupagasts@preili.lv;
 3. Aglonas pagasta pārvalde, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, tālr. +371 65324573, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, e-pasts: aglonaspagasts@preili.lv;
 4. Pelēču pagasta pārvalde, Liepu iela 6, Pelēči, Pelēču pagasts, Preiļu novads, LV-5320, tālr. +371 28239044, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, e-pasts: pelecupagasts@preili.lv;
 5. Rožkalnu pagasta pārvalde, Saules iela 16, Rimicāni, Rožkalnu pagasts, Preiļu novads, LV-5325, tālrunis: +371 26543751, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.00, e-pasts: rozkalnupagasts@preili.lv;
 6. Gada bezmaksas licenci var izņemt Preiļu novada pašvaldībā, Raiņa bulvārī 19, Preiļos, Preiļu novadā, 222.kabinetā, tālr.: +371 25213523, e-pasts: zivis@preili.lv;

 7. Makšķernieku veikalā “Āķis”, darba dienās no 8.00 līdz 17.00, sestdien no 8.00 līdz 14.00, adrese: Daugavpils iela 23, Preiļi, Preiļu novads, tālr. +371 29174196, e-pasts: andriskukors@gmail.com;
 8. Makšķerēšanas licences var iegādāties arī elektroniski mājaslapā: https://www.manacope.lv/. Elektroniski var izņemt arī Bezmaksas gada licences, tomēr pakalpojumu sniedzējs MANACOPE (licences izplatītājs) piemēro pakalpojuma maksu 1,00 EUR.

Atgādinājums iedzīvotājiem:

Preiļu novada pašvaldības iestāžu darba laiks 
Pirmdiena: 8.00–12.00, 13.00–18.00
Otrdiena: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Trešdiena: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Ceturtdiena: 8.00–12.00, 13.00–17.00
Piektdiena: 8.00–12.00, 13.00–16.00
Sestdiena: Slēgts
Svētdiena: Slēgts

Katru darbadienu pusdienu pārtraukums no plkst. 12.00 līdz 13.00.
Brīvdienas – sestdiena, svētdiena.
Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.

Bezmaksas gada licences paredzētas:

 • bērniem un pusaudžiem vecumā līdz 16 gadiem;
 • personām, kuras vecākas par 65 gadiem;
 • personām ar invaliditāti;
 • politiski represētām personām;
 • ūdenstilpju krastu zemju īpašniekiem un viņu ģimenes locekļiem, makšķerēšanai tikai licencē norādītajā ezerā, t.i., kura krastam pieguļ viņu zemes īpašums;
 • personas, kuras sniegušas ievērojamu ieguldījumu minēto ezeru krastu zonas sakopšanā, maluzvejniecības novēršanā, informācijas sniegšanā, kas palīdzējusi novērst būtiskus draudus videi, u.c., kuras veicot šo ieguldījumu ir darbojušās bez atlīdzības, un kurām to ar lēmumu piešķīrusi Preiļu novada pašvaldība.

Licences ar 50% atlaidi, tiek piemērotas maznodrošinātām personām (pie licences iegādes uzrādot pašvaldības, kurā persona deklarēta, sociālā dienesta lēmumu par šī statusa piešķiršanu). Lai saņemtu gada bezmaksas licenci un licences ar atlaidi, minētajām personām ir jāiesniedz attiecīgs iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments licencētās makšķerēšanas organizētājam, kas pamato bezmaksas licences saņemšanu. Licences izsniegšanas brīdī tiek atzīmēts konkrēts ezers(i)(atstāj neizsvītrotu), kurā licence ir spēkā.

Atskaite par noķertajiem lomiem

Makšķernieks katras dienas iegūto lomu ieraksta licences otrajā pusē norādītajā formā (loms kilogramos, zivju skaits vai svars pa sugām), vajadzības gadījumā pārnesot ierakstus uz atsevišķas lapas.
Licenču lomu uzskaite tiek apkopota katru gadu un iesniegta Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūtam BIOR, lai  veiktu noķerto lomu uzskaiti turpmākai ezeru apsaimniekošanai, organizētu racionālu vērtīgo zivju sugu izmantošanu, gūtu papildu līdzekļus zivju krājumu aizsardzībai un atjaunošanai.

Jautājumu gadījumos zvanīt vai rakstīt:
Preiļu novada pašvaldības ezeru apsaimniekošanas speciāliste Inese Jakovele
 +371 25213523
Preiļu novada pašvaldības policijas vecākais kārtībnieks Ainārs Kalvāns +371 25918877
E-pasta adrese: zivis@preili.lv


Saistošie noteikumi, kas skar makšķerēšanu Preiļu novada ezeros: