Statuss:
Īstenošanā
Logo

Iniciatīvas “Darbīgās kopienas” mērķis ir attīstīt Latgales reģiona iedzīvotājiem sadarbības un uzticēšanās prasmes Darbīgo kopienu izveidei un stiprināšanai, demonstrējot kopienu sadarbības iniciatīvu priekšrocības ilgtspējas kontekstā. Projekts ir specifiski mērķēts uz to, lai veicinātu sadarbību starp izglītības iestādēm un vietējām kopienām (piemēram, vecākiem),  pašvaldības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām u. c.

Projekta īstenošanas vieta: Latgales reģions.

Sadarbības partneri:

 • Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde
 • Rēzeknes novada pašvaldība
 • Preiļu novada pašvaldība
 • Augšdaugavas novada pašvaldība
 • Ludzas novada pašvaldība
 • Krāslavas novada pašvaldība

 Mērķa grupa: Latgales reģiona iedzīvotāji. Iniciatīvas ietvaros tiek īstenoti izglītojoši semināri un darbnīcas pedagogiem un kopienas aktīvistiem, veidojot un nostiprinot sadarbības, pilsoniskās līdzdalības un līdzatbildības prasmes un motivāciju īstenot kopīgas aktivitātes savas dzīves telpas uzlabošanai. Latgales reģionā ir izveidoti 8 kopienu resursu centri, un plānots izveidot vēl divus centrus Krāslavas novadā. Katrs kopienu resursu centrs ir atšķirīgs un veidots atbilstoši vietējās kopienas cilvēku vēlmēm un vajadzībām. Tajos tiek organizēti daudz un dažādi pašu kopienas aktīvistu iniciēti pasākumi un aktivitātes, lai aktivizētu vietējo sabiedrību, bagātinātu bērnu un jauniešu mācīšanās un sadarbības pieredzi ar pieaugušajiem, darot kaut ko vērtīgu un noderīgu vietējai kopienai. Tāpat, tiks sniegta iespēja pašvaldību izglītības iestādēm, NVO pārstāvjiem un kopienu aktīvistiem īstenot pašiem savus projektus kopīgās dzīves telpas veidošanā, ļaujot piedzīvojot, kā kopiena, darbojoties kopā, var izdarīt kaut ko labu savai pilsētai un videi, kurā dzīvo. Aktivitāšu īstenošanā jau iesaistījušās vairāk nekā 100 iestādes un organizācijas un vairāk nekā 2000 dalībnieki – pedagogi, bērni, vecāki, pašvaldību iestāžu, NVO, plašsaziņas līdzekļu u. c. pārstāvji.

Ilgtspēja: projekta ilgtspēja tiks nodrošināta vairākos līmeņos: iestāžu līmenis (iegūto zināšanu un prasmju izmantošana), pašvaldību līmenis (Kopienu resursu centru darbības stiprināšana), politikas līmenis (mērķa grupas vajadzību aizstāvība, nepieciešamo pārmaiņu iniciēšana).

Galvenās projekta aktivitātes 2022.-2024.:

 • Kopienu iniciatīvu īstenošana 8 kopienu resursu centros;
 • Apmācības kopienu pārstāvjiem divās jaunajās KRC izveides vietās Krāslavas novadā;
 • Divu jaunu KRC izveidošana, to darbības uzsākšana;
 • Mazo grantu programma Latgales reģiona NVO un aktīvistiem (apmācības, konsultatīvais atbalsts);
 • Semināri skolotājiem sešās projekta norises pašvaldībās (atbalsta UNESCO);
 • Kopienu ilgtspējas stiprināšana (darbnīcas, konsultatīvais atbalsts);
 • Atbalsta materiālu izstrāde;
 • Iniciatīvas dalībnieku simpozijs – kopienu labās pieredzes apmaiņas un veicināšanas pasākums.

 Projekta īstenošanas laiks: 2019.-2025.

Projekta īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed., e-pasta adrese iic.daiga@gmail.com.

Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa, tālr. +371 65235635, e-pasta adrese iic.kristine@gmail.com.

Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā.

Logo
Logo

https://www.britishcouncil.lv/

https://iic.lv/projekti/darbigas-kopienas/

Četru gadu garumā Latgales reģionā ir izveidoti desmit Kopienu resursu centri. Katrs no tiem pielāgots vietējo iedzīvotāju vajadzībām un aktualitātēm. Kādam tie ir rokdarbi un aktīvā atpūta, citam – projekti un pasākumi. Šajos centros vietējie iedzīvotāji var sanākt kopā uz sarunām, plānot un īstenot pozitīvas pārmaiņas savā dzīvē un vietējā kopienā, veidojot labāku dzīvi savā pagastā.

Ziņas par kopienu resursu centru aktualitātēm, par mācībām NVO un iedzīvotāju grupām, dažādām līdzdalības iespējām, u. c. informāciju var lasīt Darbīgo kopienu Facebook grupā.

Preiļu novadā ir izveidoti trīs Kopienu resursu centri:

Preiļu kopienas resursu centrs Preiļu novadā

Preiļu KRC iegādātais ceplis ir apliecinājums podniecības tradīciju nozīmīgumam kopienā.
Tāpēc arī daudzās aktivitātēs tiek izmantots darbs ar mālu. Vietējā kopiena lepojas ar iespēju ikvienam tikt pie gala rezultāta – apdedzināta māla trauka, dekora utt. Darbs ar mālu Preiļu novada bērniem ir kļuvis par vienu no pieprasītākajiem brīvā laika pavadīšanas veidiem.
Savukārt, kopīgi izveidotajā siltumnīcā pie Krīzes centra tiek audzēti tomāti un garšvielas, un rudenī novāktā raža tiek salikta ziemas krājumos. Par siltumnīcu kopīgi rūpējas un tās augļus bauda Krīzes centra iemītnieki, seniori un Dienas centra klienti.
Preiļu KRC atrodas Preiļu BJC telpās, Kooperatīvā ielā 6 (4. stāvs), Preiļos.

Vārkavas kopienas resursu centrs Preiļu novadā

Vārkavas KRC ir pašu vārkaviešu izveidot telpa, kas atrodas vienā no vecās muižas kompleksa ēkām, tieši starp novada domes ēku un Vārkavas vidusskolu. Sākotnēji telpas bija sliktā stāvoklī, un to  atjaunošana prasīja daudz darba un izdomas. Toties tagad vietējiem iedzīvotājiem ir patīkami te pulcēties, piedaloties dažādos radošos pasākumos.
Aktivitātes Vārkavas apkaimes iedzīvotājiem tiek rīkotas arī ārpus centra – ir labiekārtota ugunskura vieta pie lapenes Vārkavas parkā, bet ziemas periodā tiek gādāts par ziemas prieku baudīšanu visiem vārkaviešiem.
Vārkavas KRC atrodas Skolas ielā 3, Vecvārkavā, Preiļu novadā.

Vairāk klausieties šeit: VĀRKAVA

 

Aglonas kopienas resursu centrs Preiļu novadā

Aglonas KRC ir pieejams aprīkojums dažādu prasmju apguvei, ļaujot vietējiem cilvēkiem iemācīties izšūt ar šujmašīnu, lietot lāzergravieri vai adīt ar adāmmašīnu, iegūtās prasmes jau tālāk izmantojot dāvaniņu u. c. nepieciešamo lietu sagatavošanai dažādiem kopienas pasākumiem.
Aglonas KRC aktivitātēs liela vērība tiek pievērsta arī vides uzlabošanai, arvien atrodot un izmantojot jaunas iespējas, lai padarītu Aglonu vēl skaistāku.
Aglonas KRC atrodas Aglonas BJC “Strops” telpās, Daugavpils ielā 8, Aglonas pagastā.

 

SAISTĪTIE RAKSTI