Statuss:
Īstenošanā

PROJEKTS “DARBĪGĀS KOPIENAS”

 • Iniciatīvas mērķis ir attīstīt izglītības iestāžu un vietējās sabiedrības sadarbības prasmes un iesaistīšanās iespējas darbīgu vietējo kopienu izveidei un sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai.
 • Projekta īstenošanas vieta: Latgales reģions (Partneri – Rēzeknes, Preiļu un Aglonas novadi un Daugavpils pilsēta).
 • Mērķa grupa:  tiešā mērķa grupa – pirmsskolu un skolu pedagogi, netiešā mērķa grupa – vietējās kopienas aktīvisti (vecāki, pašvaldību institūciju darbinieki, NVO, mēdiji u.c.).
 • Galvenās projekta aktivitātes: apmācību programmu izstrāde un semināri pedagogiem (A kursi) un kopienu grupām (64 semināru dienas); Kopienu resursu centru (KRC) izveide un iekārtošana (kopā 4 centri), to darbības plānošana;  vietējo kopienu mobilizēšanas un aktivizēšanas pasākumu organizēšana KRC (kopā 20 pasākumi); atbalsta materiālu (vadlīnijas u.c.) izstrāde; sociālās uzņēmējdarbības popularizēšanas pasākumi; simpozijs un citi labās prakses pasākumi (video izveide u.c.), partneru tikšanās (kopā 8) u.c. pasākumi.
 • Metodika: projekta īstenošanai tiks izmantotas starptautiski izmantotas pieejas un mācību metodika par daudzveidīgām iespējām ģimenēm un vietējās kopienas locekļiem iesaistīties bērnu mācīšanās un attīstības procesā, vienlaicīgi attīstot vietējo kopienu līdzdalības un sociālās līdzatbildības prasmes kopīgās dzīves telpas veidošanā.
 • Ilgtspēja: projekta ilgtspēja tiks nodrošināta vairākos līmeņos: izglītības iestāžu līmenis (iegūto zināšanu un prasmju izmantošana), pašvaldību līmenis (Kopienu resursu centru darbības paplašināšana), politikas līmenis (mērķa grupas vajadzību aizstāvība, nepieciešamo pārmaiņu iniciēšana jaunā izglītības satura kontekstā).
 • Projekta īstenošanas laiks: 2019. gada marts – 2021. gada februāris
 • Projekta īstenotājs: Izglītības iniciatīvu centrs, direktore Daiga Zaķe, Dr.paed. e-pasts: iic.daiga@gmail.com
 • Kontaktpersona: projekta vadītāja Kristīne Liepiņa, tālr.: +371 65235635, e-pasts: iic.kristine@gmail.com
 • Projekta sadarbības partneris un finansētājs: British Council pārstāvniecība Latvijā https://www.britishcouncil.lv/
 • Projekta partneris un līdzfinansētājs: Rēzeknes novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde, Aglonas novada dome

Sociālo mediju profili:
https://www.facebook.com/BritishCouncilLatvia/
https://twitter.com/lvBritish
https://www.instagram.com/britishcouncillatvia/

SAISTĪTIE RAKSTI