Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai dome izveido un dibina kapitālsabiedrības. Dome normatīvo aktu kārtībā ir tiesīga saskaņot kapitālsabiedrības statūtus.

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās:

Ilgtermiņa ieguldījumi kapitālsabiedrībās:

Kapitālsabiedrības nosaukums, juridiskā adrese Ieguldījums uz 31.12.2021. Ieguldījums uz 31.12.2022. Līdzdalība % Izmaiņas EUR
SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” Reģ. Nr. 47703001720
Preiļu nov., Preiļi, Liepu iela 2, LV-5301
5 273 415 3 991 481 100 -1 281 934
SIA “Preiļu slimnīca” Reģ. Nr. 40003244761
Preiļu nov., Preiļi, Raiņa bulvāris 13, LV-5301 
1 773 442 2 089 489 74,14 +316 047
SIA “Cirišu HES” Reģ. Nr. 41503029988
Preiļu nov., Aglonas pag., Lopoti, "Cirīšu hidroelektrostacija", LV-5304
136 114 62 769 40 -73 345
SIA “AADSO” Reģ. Nr. 40003244761
Augšdaugavas nov., Demenes pag., "Cinīši", LV-5442
35 260 35 260 8,311 0

SIA "PREIĻU SAIMNIEKS"

psaimnieks [at] preili.lv