Pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai dome izveido un dibina kapitālsabiedrības. Dome normatīvo aktu kārtībā ir tiesīga saskaņot kapitālsabiedrības statūtus.

Pašvaldība ir kapitāla daļu turētāja šādās kapitālsabiedrībās: