PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS

PROJEKTA IEVIEŠANA

Transporta sistēmas potenciāla pastiprināšana Igaunijas – Latvijas – Krievijas starptautiskas nozīmes transporta koridoros/ ESTLATRUS TRAFFIC,  ELRI-109   1 876 570,00 EUR 2012. gada 2. aprīlis- 2015. gada 30. septembris
 
Museum Gateway, LLB-2-208   1 428 494,77 EUR 2013. gada februāris -2014. gada decembris
Trešais solis Eiroreģiona “Ezeru zeme” stratēģijai – kopīga nākotnes plānošana ilgtspējīgai sociālajai un ekonomiskajai attīstībai Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pierobežas teritorijās    299 880,60 EUR 2013. gada 1. marts – 2014. gada 31. decembris
(22 mēneši)
Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos/ Move for life,  LLB – 2 – 255   600 841,37 EUR 2013. gada 21. marts- 2015. gada 30. septembris(31 mēnesis)
Ūdens vides aizsardzība un zaļā dzīvesveida aktivitāšu veicināšana Latvijas un Krievijas pierobežas reģionos/ AQUA LIFE , ELRII – 349   579 932,68 EUR 2013. gada 1. jūlijs – 2015. gada 30. jūnijs (24 mēneši)

Projekti, kas noslēgušies 2012. un 2013. gadā  

PROJEKTA NOSAUKUMS

PROGRAMMA

PROJEKTA IZMAKSAS

PROJEKTA IEVIEŠANA

Ilgtspējīga sadarbība „Baltais putns” starp Augšzemi un Latgali/ “The White Bird”, LLIV-281       230 000,00 EUR     2011. gada novembris – 2013. gada aprīlis
 
Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos/ BELLA DVINA 2, LLB-1-098       1 789 387 EUR     2012. gada 7. februāris – 2014. gada 6. maijs, (27 mēneši)
Inovatīvie E-pakalpojumi ūdens apgādes vadībai”/„E-Water”, LLIII- 127    1 076 520 EUR     2010. gada 1. oktobris -2012. gada 10. oktobris