Atbilstoši Preiļu novada pašvaldības nolikumam un Preiļu novada pašvaldības reglamentam (stājās spēkā ar 2023. gada 1. jūliju), Preiļu novada domē ir trīs pastāvīgās komitejas:

  • Finanšu komiteja;
  • Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komiteja;
  • Attīstības komiteja (līdz 2023. gada 1. jūlijam nosaukums bija Infrastruktūras un novada attīstības komiteja)