Preiļu novada teritorijā spēkā esošie detālplānojumi

 

 

N.p.k.

 

Detālplānojuma nosaukums Pilsēta/
ciems/
pagasts
Kadastra apzīmējums Saistošo noteikumu/ lēmuma Nr.  un datums
1. Detālplānojuma izstrāde Preiļu pilsētas centra teritorijai skatāms www.geolatvija.lv Preiļu pilsēta 76010060414 Preiļu novada domes 27.08.2020. lēmums Nr. 15 “Paziņojums par detālplānojuma “Detālplānojums Preiļu pilsētas centra teritorijai” apstiprināšanu” (protokols Nr.15, 22. §.)
2. Detālplānojums 2010.-2025.gadam “Mežrozītes” skatāms www.geolatvija.lv Aglonas pagasts 76420020030 Aglonas novada domes 24.02.2010. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 8. “Detālplānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi  īpašumam “Mežrozītes” (kad. nr. 76420020030)” apstiprināšanu (protokols Nr.5, 11. §.)
3. Detālplānojums 2004.-2025.gadam skatāms www.geolatvija.lv Aglona, Aglonas pagasts 76420040436 Aglonas pagasta padomes 23.11.2004. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 4. “Zemes gabala ar kadastra numuru 76420040436 teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu (protokols Nr.32, 1. §.)
4. Detālplānojums 2005.-2025.gadam “Pussala” skatāms www.geolatvija.lv Aglona, Aglonas pagasts 76420040192 Aglonas pagasta padomes 27.07.2005. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 3. “Detālplānojuma Aglonas pagasta zemes gabalam “Pussala” (kad. Nr. 76420040192) saistošo daļu apbūves noteikumi un atļautā  teritorijas izmantošana” apstiprināšanu (protokols Nr.16, 1.2.§.)
5. Detālplānojums 2005.-2025.gadam “Māra” skatāms www.geolatvija.lv Aglona, Aglonas pagasts 76420040121 Aglonas pagasta padomes 07.04.2006. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 1. “Detālplānojuma Aglonas pagasta zemes gabalam “Māra” kad. Nr. 76420040121) saistošo daļu apbūves noteikumi un atļautā teritorijas izmantošana” apstiprināšanu (protokols Nr. 8, 1.§.)
6. Detālplānojums 2009.-2025.gadam “Cakulu parks” skatāms www.geolatvija.lv Aglona, Aglonas pagasts 76420040321 Aglonas pagasta padomes 27.05.2009. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 9. “Detālplānojuma īpašumam “Cakulu parks” (kadastra numurs 76420040321) saistošā daļa” apstiprināšanu
7. Detālplānojums 2005.-2025.gadam “Ozolājs” skatāms www.geolatvija.lv Aglona, Aglonas pagasts 76420040596 Aglonas pagasta padomes 27.04.2005. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 2. “Detālplānojuma Aglonas pagasta zemes gabalam “Ozolājs” (kad. Nr. 76420040596) saistošo daļu apbūves noteikumi un atļautā  teritorijas izmantošana” apstiprināšanu (protokols Nr. 11, 1.§.)
8. Detālplānojums 2005.-2025.gadam “Purenīte” skatāms www.geolatvija.lv Aglona, Aglonas pagasts 76420040189 Aglonas pagasta padomes 24.08.2005. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 4. “Detālplānojuma Aglonas pagasta zemes gabalam “Purenīte” (kad. Nr. 76420040189) saistošo daļu apbūves noteikumi  un atļautā  teritorijas izmantošana” apstiprināšanu (protokols Nr. 18, 2.§.)
9. Detālplānojums 2008.-2025.gadam “Ābeles” skatāms www.geolatvija.lv Aglonas pagasts 76420040103 Aglonas pagasta padomes 18.06.2008. lēmums par saistošo noteikumu Nr. 4. “Detālplānojuma “Ābeles”, kadastra Nr. 76420040103, grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu (protokols Nr. 12, 2.§.)