Ceļu uzturēšanas klases Preiļu novadā 2022.-2023. gadiem.


Autoceļu ikdienas uzturēšanas klases noteikšanas kārtība:

 •  Autoceļam vai tā posmam ar saistīto segumu nosaka:
  •  A klasi, ja satiksmes intensitāte ir lielāka par 1000 transportlīdzekļiem;
  •  B klasi, ja satiksmes intensitāte ir no 500 līdz 1000 transportlīdzekļiem;
  •  C klasi, ja satiksmes intensitāte ir no 100 līdz 499 transportlīdzekļiem;
  • D klasi, ja satiksmes intensitāte ir mazāka par 100 transportlīdzekļiem.
 • Autoceļam vai tā posmam ar nesaistīto segumu nosaka:
  • C klasi, ja satiksmes intensitāte ir lielāka par 100 transportlīdzekļiem;
  • D klasi, ja satiksmes intensitāte ir mazāka par 100 transportlīdzekļiem.