Informācija par domes struktūru un vadību.

Informācija par domes struktūru un vadību.
Skatīt vairāk

Pašvaldības struktūra

Pašvaldības struktūra, administrācija un tās pakļautībā esošās struktūrvienības.
Skatīt vairāk

Iestādes

Informācija par pašvaldības iestādēm.
Skatīt vairāk

Kapitālsabiedrības

Informācija par pašvaldības kapitālsabiedrībām.
Skatīt vairāk

Biedrības un nodibinājumi

Informācija par biedrībām un nodibinājumiem, kurās pašvaldība ir dibinātājs vai biedrs.
Skatīt vairāk

Klientu apkalpošanas centri

Informācija par valsts un pašvaldības vienotie klientu apkalpošanas centriem (VPVKAC) Preiļu novadā.
Skatīt vairāk

Budžets

Informācija par budžeta ienākumiem, plānotajiem izdevumiem un darba samaksas sadalījumu atbilstoši amatu grupām.
Skatīt vairāk

Normatīvie akti

Iestādes darbību regulējošie tiesību akti.
Skatīt vairāk

Iesniegumi un veidlapas

Iesniegumu un veidlapu formas.
Skatīt vairāk

Izpilddirektora ziņojumi

Preiļu novada pašvaldības izpilddirektora ziņojums.
Skatīt vairāk

Pašvaldības publiskais pārskats

Informatīvs dokuments ar mērķi sniegt vispusīgu informāciju par pašvaldības paveikto novada ekonomiskās un sociālās attīstības nodrošināšanā.
Skatīt vairāk

Attīstība

Attīstības stratēģija, programma, noderīgi dokumenti.
Skatīt vairāk

Projekti

Aktuālie un jau pabeigtie projekti.
Skatīt vairāk

Būvvalde

Informācija par Preiļu novada būvvaldi, plānoto būvniecību pašvaldībā un būvniecību saistošā dokumentācija.
Skatīt vairāk

Iepirkumi

Informācija par plānotajiem, aktuālajiem un noslēgtajiem iepirkumiem, to dokumentācija, kā arī iepirkumu līgumi.
Skatīt vairāk

Izsoles

Informācija par pašvaldības izsludinātajām izsolēm.
Skatīt vairāk

Īpašumi

Informācija par nekustamajiem īpašumiem, to apsaimniekošanu un nekustamā īpašuma aktualitātes.
Skatīt vairāk

Vakances

Informācija par aktuālajām vakancēm un amatu konkursiem iestādē.
Skatīt vairāk

Trauksmes celšana

Saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu ikvienam ir tiesības celt trauksmi publiskajā un privātajā sektorā par darba vidē novērotu sabiedrības interešu apdraudējumu.
Skatīt vairāk

Personas datu aizsardzība

Pašvaldības Personas datu aizsardzības politika un portāla privātuma politika.
Skatīt vairāk

Civilā aizsardzība

Informācija par civilās aizsardzības sistēmu Preiļu novadā, civilās aizsardzības plāns.
Skatīt vairāk