Preiļu novada pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģija 2024.-2028. gadam

Izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas mērķis ir apzināt faktisko situāciju pašvaldībā izglītības iestāžu tīkla kontekstā, paredzot tā pilnveidi, definēt attīstības prioritātes un virzienus atbilstoši nacionālajā līmenī paredzētajiem atbalsta mehānismiem, sniegt atbalstu Preiļu novada izglītības iestādēm, veidojot atbalstošu, radošu, dinamisku, konkurētspējīgu, uz izcilību vērstu izglītības telpu, kurā atbalstīta izaugsme visa mūža garumā.

Preiļu novada pašvaldības izglītības ekosistēmas attīstības stratēģijas 2024.-2028. gadam izstrādi novadā veic SIA “Dynamic University”, reģistrācijas Nr. 40103474815, juridiskā adrese Vesetas iela 30-17, Rīga.

Saistītās ziņas