• Komisijas priekšsēdētāja: Vita Pastare
 • Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ināra Upeniece
 • Komisijas locekļi: 
  • Irina Vaivode,
  • Ainārs Streļčs,
  • Silvija Dreijere
 • Komisijas priekšsēdētāja: Vita Pastare
 • Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Ināra Upeniece
 • Komisijas locekļi:
  • Irina Vaivode,
  • Ināra Upeniece,
  • Lāsma Ruzģe,
  • Ainārs Streļčs,
  • Jāzeps Ivanāns,
  • Inta Klindžāne
 • Komisijas priekšsēdētāja: Sintija Trubiņa
 • Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Inta Kivleniece
 • Komisijas locekļi:
  • Marika Smane
 • Komisijas priekšsēdētāja: Vita Pastare
 • Komisijas priekšsēdētāja vietniece: Inta Klindžāne
 • Komisijas locekļi:
  • Irina Vaivode,
  • Ināra Upeniece,
  • Ainārs Streļčs
 • Komisijas priekšsēdētāja: Inta Klindžāne
 • Komisijas priekšsēdētājas vietniece: Inga Vilcāne
 • Komisijas locekļi:
  • Mārīte Bogdanova,
  • Skaidra Mežiniece,
  • Arnis Mičulis

Komisija darbojas, pamatojoties uz Administratīvās atbildības likumu.

E-pasta adrese: velesanu.komisija@preili.lv

Komisija darbojas, pamatojoties uz likuma “Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 5. panta 1. daļu.

 • Komisijas priekšsēdētāja: Inese Kunakova
 • Komisijas locekļi:
  • Māra Pudnika,
  • Ingūna Barkeviča,
  • Liene Baškatova-Jokste,
  • Nauris Lazda,
  • Vija Čeirāne

Komisija darbojas, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Ārijs Vucāns
 • Komisijas locekļi:
  • Liene Baškatova–Jokste,
  • Sanda Launerte
 • Komisijas priekšsēdētājs: Pēteris Rožinskis
 • Preiļu novada Bāriņtiesas pārstāvis – Ilona Trifanova,
 • Preiļu novada Labklājības pārvaldes pārstāvis – Astrīda Ūzuliņa,
 • Preiļu novada Izglītības pārvaldes pārstāvis – Anita Džeriņa,
 • Valsts Probācijas dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma,
 • Valsts policijas pārstāvis – pēc deleģējuma
 • Preiļu novada domes pārstāvis – Lauris Pastars,
 • Lauku atbalsta dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma,
 • Valsts meža dienesta pārstāvis – pēc deleģējuma
 • Komisijas priekšsēdētājs: Ārijs Vucāns
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieki:
  • VUGD LRB Preiļu daļas komandieris, majors Kaspars Vaivods,
  • VUGD LRB Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības nodaļas vecākais inspektors, majors Ēriks Pastars,
  • Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietnieks infrastruktūras jautājumos Pēteris Rožinskis,
  • Preiļu novada domes priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspoka.
 • Komisijas locekļi:
  • Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Ziemeļlatgales iecirkņa Izmeklēšanas nodaļas 8. grupas galvenais inspektors Aldis Pokšāns,
  • Zemessardzes 35. Nodrošinājuma bataljona komandieris, majors Jānis Svilpe,
  • SIA “Preiļu slimnīca” valdes priekšsēdētāja Skaidrīte Žukova,
  • SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” valdes priekšsēdētājs Grigorijs Semjonovs,
  • VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Daugavpils ceļu rajona Preiļu nodaļas vadītājs Andris Svarinskis,
  • AS "Sadales tīkls" Tīklu pārvaldības funkcijas, Tīklu uzturēšanas daļas, Austrumu tīklu nodaļas vadītājs Jānis Naglis,
  • Preiļu mežniecības vecākais mežzinis Pēteris Kalvišs-Soida,
  • PVD Dienvidlatgales pārvaldes inspektore Ilga Raubiško,
  • Valsts akciju sabiedrības ”Latvijas Valsts ceļi” Preiļu nodaļas vadītājs Aldis Upenieks,
  • Preiļu novada pašvaldības policijas priekšnieks Rihards Romanovskis,
  • Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes direktore Iveta Lobanoka.

Komisija darbojas, pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 582 “Noteikumi par pašvaldību sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijām”

 • Komisijas locekļi:
  • Inese Jakovele,
  • Mārīte Bogdanova,
  • Lāsma Strole-Krasovska

Komisija darbojas, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem 2022/16 “Par koku ciršanu ārpus meža Preiļu novadā” un Ministru kabineta noteikumiem noteikumiem 309. “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža”.

 • Preiļu novada pašvaldības darbinieku Ētikas komisijas locekļi:
  • Andris Pastars,
  • Liāna Loginova-Plivda,
  • Inga Vilcāne,
  • Aldis Buks,
  • Aivars Rivars.
 • Preiļu novada domes deputātu Ētikas komisijas locekļi:
  • Iveta Stare,
  • Ineta Anspoka,
  • Juris Vucāns,
  • Inta Kivleniece,
  • Skaidra Mukāne.

Komisija darbojas, pamatojoties uz Preiļu novada pašvaldības Ētikas kodeksu, kas apstiprināts ar 2022. gada 30. jūnija Preiļu novada domes lēmumu (protokols Nr.14., 27. §) un komisijas Nolikumu.

 • Komisijas priekšsēdētājs: Pēteris Rožinskis
 • Komisijas priekšsēdētāja vietnieks: Artis Žukovs
 • Komisijas locekļi:
  • Jāzeps Ivanāns,
  • Juris Erts,
  • Rihards Romanovskis,
  • Nauris Lazda,
  • Inese Pedāne,
  • Valsts akciju sabiedrības “Latvijas valsts ceļi” deleģēts pārstāvis,
  • Latvijas valsts policijas deleģēts pārstāvis.