Statuss:
Īstenošanā
  • Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” mērķis ir dot iespēju Latvijas skolēniem iepazīt Latvijas mākslas un kultūras norises (mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā), sasaistot tās ar mācību un audzināšanas darbu, tā mazinot sociālo nevienlīdzību un stiprinot jaunās paaudzes pilsoniskuma un valstiskās piederības apziņu.
  • Notiek: no 2018. gada 1. septembra
  • Piedalās: Preiļu novada vispārējās izglītības iestāžu 1.-12. klašu skolēni
  • Koordinators: Preiļu novada bērnu un jauniešu centra direktore Aija Caune (+371 29221574aija.caune@preili.lv)
  • Programma “Latvijas Skolas soma” ir mācību procesa sastāvdaļa, kas neaizstāj, bet papildina jau esošās skolās notiekošās mācību un audzināšanas aktivitātes. Tās ietvaros jānodrošina vismaz viena aktivitāte semestrī katram skolēnam.

Vairāk par programmu “Latvijas skolas soma”.


Kultūrizglītības programmas “Latvijas skolas soma” norises Preiļu novadā

No vairāk kā 800 norisēm, kuras piedāvā programma “Latvijas skolas soma”, 18 baudāmas tieši Preiļu novadā.

Sīkāka informācija pieejama ŠEIT.

Informācija sagatavota sadarbībā ar Preiļu novada tūrisma attīstības un informācijas centru.


Aktualitātes: