Iztrūkstošā informācija tiks papildināta

Nolikumi

Vokālās mūzikas konkurss “BALSIS 2024” 1. kārta (23.02.2024.)

Skolēnu SKATUVES RUNAS konkursa 1. kārta (06.03.2024.)

Latvijas izglītības iestāžu 4.-9. klašu koru, 5.-12. klašu koru skates. 1. kārta (07.03.2024.)

  • Norises kārtība (PDF)
  • Pieteikuma anketa (DOC)

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkursa – skates “SAULES RITMI” 1. kārta (2.-10.04.2024.)

Mazo vokālistu sadziedāšanās konkurss “PREIĻU CĀLIS 2024” (05.04.2024.)

Preiļu un Līvānu novadu bērnu un jauniešu tautas deju  kolektīvu koprepertuāra pārbaude - SKATE, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu”. (18.04.2024.)

Interešu izglītības jomas valsts nozīmes pasākumu, konkursu, skašu nolikumi pieejami ŠEIT.

Interešu izglītības programmas

Interešu izglītība ir bērna vai jaunieša iespēja attīstīt savu radošo potenciālu, lietderīgi pavadīt brīvo laiku, gūt jaunu pieredzi un iemaņas.

Latvijas Izglītības likumā noteikts, ka interešu izglītība ir "personas individuālo izglītības vajadzību un vēlmju īstenošana neatkarīgi no vecuma un iepriekš iegūtās izglītības".