Statuss:
Īstenošanā
ES programma “Eiropa pilsoņiem”

Preiļu novada pašvaldība piedalās Eiropas Savienības programmas “Eiropa pilsoņiem” starptautiskajā projektā Jauniešu radoša darbība un solidaritāte krīzes laikā – SOLIDART (Network for the youth debate about the solidarity in crisis times through creativity and art). Projektā ir partneri vēl no 7 valstīm – Grosuplje pašvaldība Slovēnijā (projekta vadošais partneris), Dolores pilsētas pašvaldība Spānijā, nevalstiskā organizācija Autokreacja no Varšavas Polijā, Larissa pilsētas pašvaldība Grieķijā, Portugāles Braga rajona jaunatnes organizāciju asociācija (FAJUB), nevalstiskā organizācija WIPSEE no Francijas un Bulgārijas Jaunatnes asociācija.

Projekta mērķis ir sadarbība starp dažādu valstu jauniešiem, lai komunicētu, debatētu, attīstītu radošumu un inovatīvas idejas, vienlaikus izzinot Eiropas kopējās vērtības un aktīvāk iesaistoties vietējo pašvaldību sabiedriskajā dzīvē.

Solidaaty logo

SOLIDART mērķis ir izveidot ilgstošu sadarbības tīklu Solidaritātes krīzes laikos jomā. Tajā tiks iesaistīti jauni pilsoņi no 8 dažādām Eiropas pilsētām, kuri piedzīvo krīzi specifiskos un dažādos veidos. Šie jaunieši ar vietējo iestāžu atbalstu dosies radošā un līdzdalības ceļojumā, kurā viņi izstrādās novatoriskas darbības, lai analizētu un apspriestu pašreizējās sarežģītās situācijas ES. SOLIDART arī plāno iesaistīt jauniešus, lai viņi apzinātos Eiropas iedzīvotāju vietējās problēmas, veicinot viņu sociālo iekļaušanu.

Projekts Solidart

Projekta aktivitātes

 1. pasākums Grosuplje, Slovēnija 
 2. pasākums Varšava, Polija
 3. pasākums Dolores, Spānija
 4. pasākums Larissa, Grécia
 5. pasākums Guimarães, Portugal
 6. pasākums Dax, France
 7. pasākums Preili, Latvia
 8. pasākums Sófia, Bulgária

Rezultāti

Ir pierādīts, ka jaunieši izmanto atšķirīgus komunikācijas un izteiksmes veidus nekā gados vecāki cilvēki. Jaunas IKT un mākslinieciskās izpausmes piesaista jauniešu uzmanību un spēj virzīt jauniešu viedokli un viņu sociālās idejas. Tāpēc SOLIDART izmantos radošas un mākslinieciskas metodes, lai radītu multikulturālas debates un refleksijas, kur šīs metodes būs izteiksmes veidi. Pēc šīm aktivitātēm visi secinājumi tiks apkopoti rokasgrāmatā, kurā tiks parādīts, ka jaunieši spēj paust savas idejas un viedokļus, izmantojot šīs novatoriskās aktivitātes.

Projekts ir strukturēts ap 8 starptautiskiem pasākumiem, kuru laikā jauniešu grupa no 8 dažādām valstīm īstenos dažādas radošas aktivitātes ar mērķi attīstīt jaunas pilsoniskās prasmes, kas ļautu jauniešiem piedalīties vietējā pilsoniskajā dzīvē kā “ES pilsoņiem”. 

 Turklāt, lai radītu multiplikatora efektu, dalībnieki veiks 3 izplatīšanas rīkus:

 1. Reklāmas sludinājumi publicēšanai sociālajos tīklos;
 2. Rokasgrāmata, kurā parādītas iedzīvotāju līdzdalības radošās metodes;
 3. Mājaslapa projektu rezultātu izplatīšanai  un pieredzes apmaiņai.

​​​​​Mērķa grupa

Jaunieši būs katras aktivitātes galvenie ieguvēji un arī galvenie varoņi, brīvi paužot savu viedokli un radoši sniedzot savu ieguldījumu lēmumu pieņemšanā par jautājumiem, kas viņus skar.