Projekta nosaukums: “Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”

Akronīms: VERSTS OF FEELINGS 2

Projekta Nr. LVIII- 062

Projekta partneri:

  • Alūksnes novada pašvaldība
  • Gulbenes novada pašvaldība
  • Preiļu novada pašvaldība
  • Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Maltas apvienības pārvalde” (Lūznavas muiža)
  • Krāslavas novada pašvaldība

Projekta mērķis ir maršruta “Sajūtu verstis/ Versts of Feelings” un tūrisma objektos radītā piedāvājuma papildināšana ilgtspējīga tūrisma piedāvājuma nodrošināšanai Latvijas austrumu pierobežā, pilnveidojot iepriekšējā projekta rezultātus un nodrošinot to plašāku pielietošanu.

Lai paplašinātu jau izveidoto uz sajūtām balstītu pilotaktivitāšu izmantošanu piecos svarīgākajos tūrisma maršruta Versts of Feelings objektos (Alūksnes Jaunā pils un muižas parks, Litenes muiža un parks, Preiļu muižas komplekss un parks, Lūznavas muižas komplekss, Krāslavas pils komplekss),  paredzēta sasniegto rezultātu pastiprināšana, aprīkojot jau attīstītos objektus un paplašinot pieejamo piedāvājumu:

  1. Alūksnē paredzēts izvietot lielos informatīvos stendus Alūksnes muižas parka ieejās, atjaunot informatīvās parka plāksnes pie parka objektiem, iegādāties aprīkojumu pasākumu piedāvājuma dažādošanai, Forte Piano telpu interjers papildināt ar vēsturiskajiem svečturiem, izveidot izstādi Alūksnes foajē telpā, organizēt praktiskās meistarklases, sarīkot Muižas parka svētkus un atjaunot informatīvos materiālus;
  2. Gulbenes novadā plānots izvietot āra digitālos informatīvos stendus pie Litenes muižas un Stāmerienas muižas, iegādāties aprīkojumu Litenes muižai un apmeklētāju skaitītāju, organizēt semināru un svētku pasākumu Litenes muižā;
  3. Preiļos tiks iegādāts aprīkojums svētku organizēšanai, papildināta vēsturisko tērpu kolekcija, organizēti publiski pasākumi objektu atpazīstamības veicināšanai, papildināti informatīvie materiāli;
  4. Rēzeknes novada Lūznavas muižā paredzēts īstenot iepriekšējā projektā izstrādāto Kultūras dārza koncepciju, izveidojot augu stādījumus un augstās koka dobes, izveidot augu laistīšanas sistēmu, informatīvu dārza izziņas spēli un noorganizēt semināru par digitālo pratību;
  5. Krāslavā iedzīvotājus priecēs izgaismots Krāslavas pils komplekss, norisināsies svētku pasākums, tiks izveidots maršruta skatu karšu komplekts.

Projekta kopējais budžets
344 871,00 EUR, t. sk. Programmas līdzfinansējums 310 383,90 EUR.

Preiļu novada pašvaldības budžets projektā:

Kopējās izmaksas – 50 473,00 EUR.
Programmas finansējums – 45 425,70 EUR.
Pašvaldības finansējums – 5047,30 EUR.

Projekta īstenošanas ilgums

16.04.2023.-31.12.2023.

Projekta vadošais partneris

Alūksnes novada pašvaldība, Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, dome@aluksne.lv, tālr. +371 64381484.

Projekts VERSTS OF FEELINGS 2 tiek īstenots Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

The VERSTS OF FEELINGS 2 project is implemented within the Cross-Border Cooperation Programme 2014-2020 and is co-financed by the European Union.

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Preiļu novada pašvaldība un tā var neatspoguļot Eiropas Savienības viedokli.

“Versts Full of Feelings in Eastern Latvia”/ “Sajūtu pilnas verstis Austrumlatvijā”

Saistītās ziņas