Statuss:
Noslēdzies
vkf_baneris_projekti.jpg

Latgales novada dejotāju “Sadancošana Preiļos”

Projekts paredz:

Novadu dejotāju sadancošana ir kļuvusi par tradīciju, kas norisinās katru gadu vienā no Latgales apriņķiem. Valsts simtgades ietvaros 2017. gadā tas tiks organizēts Preiļos, kā arī ir  nozīmīgs  posms gatavojoties XXVI Vispārējiem latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkiem.

Projekta ilgtermiņa mērķis ir pilnveidot un sekmēt ilglaicīgu Latgales novadu dejotāju sadancošanas pasākuma tradīciju, piesaistot un padarot to plaši pieejamu Latgales reģionu iedzīvotājiem, veicinot latgaliešu kultūrvides saglabāšanu un tālāk nodošanu.

Pasākuma rezultāti – veiksmīgi īstenots viens no Latvijas simtgades ieskandināšanas pasākumiem, nodrošināta pilnvērtīga brīvā laika pavadīšana Latgales reģionu iedzīvotajiem; veicināta tautas mākslas kolektīvu darbība un attīstība, kvalitatīvi sagatavots programmas repertuārs Vispārējiem Dziesmu un Deju svētkiem; pilnveidota, rosināta un stiprināta reģionu (novadu) sadraudzība un sadarbība kultūras un mākslas jomā; sekmēta iedzīvotāju nacionālās un latgaliskās identitātes apziņas nostiprināšana, kā arī cildināta Latvijas kultūras daudzveidība. Projekts tika atbalstīts 2017. gada 1. kultūras projektu konkursā nozarē “Tradicionālā kultūra”.

Projekta finansējums un izmaksas:

VKKF piešķirtais finansējums 900 EUR

Projekta ieviešanas laiks: 17.03.2017.–26.05.2017.

Saistītās ziņas:

Logo