Kontakti

preilu2vsk [at] preili.lv

Atrašanās vieta

A.Paulāna iela 2, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301

Skola piedāvā apgūt sekojošas izglītības programmas:

  1. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmā (kods 31011011), licence Nr. V-4236;
  2. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (neklātienes) programmā (kods 31011013), licence Nr. A109;
  3. Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena (tālmācības) programmā (kods 31011014), licence Nr. A110;
  4. Pamatizglītības mazākumtautību programma (kods_21011121, 2.modelis), licence Nr. A98;
  5. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem (kods_21015621), licence Nr.V-5308;
  6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods_21015821), licence Nr. V-5309;
  7. Pamatizglītības 2. posma (7.-9.klase) mazākumtautību neklātienes programmā (kods 23011123), licence Nr. A108.

 Preiļu 2. vidusskola akreditēta līdz 2022. gada 17. maijam, akreditācijas lapa Nr. 3294.

Darbinieki

Nadeždas Hļebņikovas portreta foto

Nadežda Hļebņikova

Direktore
nadezda.hlebnikova [at] preili.lv

Marija Tarasova

Direktores vietniece izglītības jomā
preilu2vsk [at] preili.lv

Rimma Gavrilova

Direktores vietniece audzināšanas darbā
preilu2vsk [at] preili.lv

Žanna Ļebedeviča

Direktores vietniece audzināšanas darbā
preilu2vsk [at] preili.lv

Aivars Podskočijs

Direktores vietnieks informātikas jomā
preilu2vsk [at] preili.lv

Kristaps Jānis Brīvers

Direktores vietnieks saimniecības darbā
preilu2vsk [at] preili.lv

Oksana Bulova

Sekretāre
preilu2vsk [at] preili.lv