Statuss:
Noslēdzies
VKF projekti baneris
Aktivitāte/programma Regulārie projektu konkursi nozarē “Tradicionālā kultūra”
Kopējās izmaksas, EUR 2220,00
ESF, ERAF, ELFLA u.c. līdzfinan-sējums, EUR 1000,00
Pašvaldības  vai cits līdz-finansējums, EUR 1220,00
Projekta īstenošanas statuss 01.04.2019.-31.08.2019.