2020. gada 9. septembrī noslēdzās projekts “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi Preiļu novadā”  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) prioritārā pasākuma 2019.-2021. gadam “Diasporas likuma normu īstenošanai (Atbalsta pasākums remigrācijas veicināšanai” Reģionālās remigrācijas koordinators””) ietvaros, lai sniegtu potenciālajiem remigrantiem un remigrantiem informatīvu atbalstu, risinot jautājumus, kas saistīti ar atgriešanos uz dzīvi Latvijā un Preiļu novadā.

 

Lai uzsāktu mērķtiecīgu darbu remigrācijas veicināšanai, 2018. gadā VARAM izveidoja piecu reģionālo remigrācijas koordinatoru tīklu, nodrošinot vienu reģionālo koordinatoru katrā plānošanas reģionā. Koordinatori palīdz aizbraukušajiem atgriezties mājās, bet pašvaldībām – atgūt savus iedzīvotājus.

Ikvienam interesentam ir iespēja bez maksas saņemt reģionālā koordinatora konsultāciju par sev aktuāliem jautājumiem, kas saistīti ar atgriešanos Latvijā konkrētā reģionā. Koordinators vienlaikus ir atbalsta persona, kas palīdz ārvalstīs esošajiem tautiešiem attālināti izvērtēt priekšrocības pārdomātam lēmumam, kā arī sagatavoties, lai veiksmīgi atgrieztos Latvijā.

Katram remigrantam ir individuālas vajadzības un apstākļi, kas jāņem vērā, tādējādi saziņas gaitā tiek apzināti visi interesējošie jautājumi, uz kuriem koordinators Latvijā palīdz rast atbildes, nepieciešamības gadījumā sadarbojoties arī ar pašvaldības un valsts iestādēm.

Latgales plānošanas reģionā ir pieejams reģionālais remigrācijas projekta koordinators, kas var konsultēt par remigrācijas jautājumiem un atbalstu Latgalē:

Ruta Priede
e-pasta adrese ruta.priede@lpr.gov.lv,
tālr. +371 65428111, +371 29119965

Noderīgas saites:

“Palīdzam atgriezties pašu sētā” (PAPS)

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) un plānošanas reģionu īstenotais projekts “Reģionālais remigrācijas koordinators”
Skatīt vairāk