SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņo par valsts zemes privatizāciju:  14.12.2021. noslēgts zemesgabala Kurzemes iela 4, Preiļos, Preiļu novadā, kad. Nr.76010070304, pirkuma līgums. Pircējs – fiziska persona, pirkuma cena 16269 EUR.