Kontakti

Atrašanās vieta

Jaunatnes iela 1, Līči, Preiļu pagasts, Preiļu novads, LV-5301

Preiļu novada Labklājības pārvaldes Dienas aprūpes centrs
(pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 22.06.2012, pārreģistrēts 14.06.2018., ar Nr. 798)

Iestādes darba laiks

 • Pirmdiena 9.00-12.00, 13.00-17.00
 • Otrdiena 9.00-12.00, 13.00-17.00
 • Trešdiena 9.00-12.00, 13.00-17.00
 • Ceturtdiena 9.00-12.00, 13.00-17.00
 • Piektdiena Slēgts
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Iveta Amosova

Aprūpētāja
labklajibas.parvalde [at] preili.lv

Imelda Kriškāne

Aprūpētāja
labklajibas.parvalde [at] preili.lv

Dienas aprūpes centrs apmeklētājus pieņem pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien no plkst. 9.00-12.00 un 13.00-17.00, šajā laikā kāda no mērķauditorijām darbojas radoši.

Dienas aprūpes centrs apmeklētājiem piedāvā apgūt dažādas radošas aktivitātesradošās darbnīcas. Ikviens ir aicināts apmeklēt Dienas aprūpes centra organizētos seminārus, lekcijas un pasākumus.

Dienas aprūpes centrā strādā psihologs, kura vadībā notiek atbalsta grupu nodarbības (cilvēkiem ar atkarības problēmām, pašapziņas un komunikācijas prasmju celšanai) un individuālās konsultācijas (sākotnēji klientam griežoties pie Labklājības pārvaldes sociālajiem darbiniekiem).

Dienas aprūpes centra mērķis ir mazināt slimības/invaliditātes/bezdarba/atkarību u.tml. faktoru izraisītās negatīvās sociālās sekas Klientu dzīvē, radīt Klientiem iespēju attīstīt pašaprūpes prasmes, palielināt pašnoteikšanās iespējas, saturīgi pavadīt brīvo laiku, veicināt komunikācijas spējas un radīt iespēju integrēties sabiedrībā.

 • personas ar garīga rakstura traucējumiem,
 • personas ar fiziska rakstura traucējumiem,
 • personas, kas atgriezušās no ieslodzījuma vietas,
 • pensijas vecuma personas,
 • personas, kas atkarīgas no psihoaktīvām vielām,
 • pirmspensijas vecuma personas,
 • nepilnās ģimenes,
 • jaunās māmiņas.

Dienas aprūpes centrā ir iespēja uzturēties jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem no plkst. 8:00 līdz 17:00. 

Klients vai viņa likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļai šādus dokumentus:

 • Klienta pieprasījums (veidlapa);
 • Klienta, ja viņš ir rīcībspējīgs pieprasīt Pakalpojumu, vai viņa likumiskā pārstāvja iesniegumu (iesniegumi);
 • psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu personai ar garīga rakstura traucējumiem (veidlapa);
 • ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību (veidlapa);
 • invaliditāti apliecinoša dokumenta kopiju.

Jaunieši ar funkcionāliem traucējumiem audzē stādus, gatavo dažādus ēdienus, kā arī pilnveidojas radoši.

Dienas aprūpes centra logo autors Kristers Šņepsts par logo atainoto stāsta: “Koks izvēlēts kā labestības simbols, un Dienas aprūpes centrs ir tās saknes, kas baro, balsta un audzē labestības koku. Labestības atpazīšanai Kristers izvēlējies koka stumbrā iezīmēt sirdi, bet zaļie bumbuļi koka vainagā esot modernizētas lapas, kas simbolizē daudzās aktivitātes, ko piedāvā Dienas aprūpes centrs.” (logo izvēlēts 2020. gadā izsludinātajā konkursā).