Deju kopa “Gaida”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Gaida Ivanova +371 29182184

Deju kopa “Dancari”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Ilze Broka +371 26522941

Deju kopa “Talderi”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Silvija Kurtiņa +371 29413066

Moderno deju kolektīvs

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Rimma Gavrilova +371 26492509

Senioru deju kolektīvs “Brūklenājs”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Valentīna Brice +371 28708308

Vīru vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Alberts Vucāns +371 26456609

Sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Svetlana Stepanova  +371 25931400

Senioru vokālais ansamblis “Kalinuška”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Svetlana Stepanova  +371 25931400

Folkloras kopa “Leiči”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Romualds Kairāns +371 26794622

Folkloras kopa “Rūtoj”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Ilze Valaine +371 26322793

Vokālais ansamblis “Virši”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Santa Karina Oša +371 26549320

Pūtēju orķestris

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Oļegs Koļesničenko +371 22306946

Amatierteātris

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Aija Bitinas +371 29443794

Skolotāju koris “Latgale”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu KC

Kolektīva vadītājs: Edgars Znutiņš +371 26466778

Sieviešu vokālais ansamblis “Savādi gan”

Iestāde, kurā darbojas: Rožkalnu KN

Kolektīva vadītājs: Līga Gžibovska +371 28780995

Rušonas vīru vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas KN

Kolektīva vadītājs: Intars Mežinieks +371 29120340

Rušonas amatierteātris “Iz sitīņa”

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas KN

Kolektīva vadītājs: Viktorija Bahromkina +371 20274860

Rušonas senioru vokālais ansamblis “Iedvesma”

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas KN

Kolektīva vadītājs: Lilita Valaine +371 29503788

Rušonas sieviešu vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas KN

Kolektīva vadītājs: Lilita Valaine +371 29503788

Rušonas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rušona”

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas KN

Kolektīva vadītājs: Dina Staškeviča  +371 26457692

Sīļukalna jauniešu deju kolektīvs

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna KN

Kolektīva vadītājs: Anita Upeniece +371 26557803

Sīļukalna vidējās paaudzes deju kolektīvs

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna KN

Kolektīva vadītājs: Anita Upeniece +371 26557803

Sīļukalna senioru vokālais ansamblis “Atbalss”

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna KN

Kolektīva vadītājs: Agnese Solozemniece +371 26526285

Amatierteātris

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna KN

Kolektīva vadītājs: Anita Upeniece +371 26557803

Dāmu deju grupa

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna KN

Kolektīva vadītājs: Sintija Zagorska +371 28695997

Sīļukalna sieviešu vokālais ansamblis “Aicinājums”

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna KN

Kolektīva vadītājs: Agnese Solozemniece +371 26526285

Ritma deju grupa

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna KN

Kolektīva vadītājs: Sintija Zagorska +371 28695997

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amizieris”

Iestāde, kurā darbojas: Galēnu KN

Kolektīva vadītājs: Ilmārs Dreļs +371 29128199

Teātra kopa

Iestāde, kurā darbojas: Galēnu KN

Kolektīva vadītājs: Jānis Upenieks +371 28253492

Folkloras kopa “Vydsmuiža”

Iestāde, kurā darbojas: Galēnu KN

Kolektīva vadītājs: Anna Kupre  +371 26429840

Folkloras kopa “Naktineica”

Iestāde, kurā darbojas: Saunas TN

Kolektīva vadītājs: Anita Fedotova +371 29900275

Folkloras kopa “Golūda”

Iestāde, kurā darbojas: Saunas TN

Kolektīva vadītājs: Aigars Krekels +371 28478916

VPDK “Stabulnieki”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku KN

Kolektīva vadītājs: Natālija Balode +371 26104925

Vīru vokālais ansamblis “Labākie gadi”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku KN

Kolektīva vadītājs: Ilze Grēvele-Skaraine +371 22040966

Sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku KN

Kolektīva vadītājs: Ilze Grēvele-Skaraine +371 22040966

Ansamblis “Zapevočki”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku KN

Kolektīva vadītājs: Tatjana Ataša +371 29640903

Deju grupa “Sievu kaprīze”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku KN

Kolektīva vadītājs: IIona Balode +371 29820798

Bērnu POP grupa

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas KN

Kolektīva vadītājs: Gunta Gulbe Kalvāne +371 26762426

Senioru deju grupa “Orhi-deja”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas KN

Kolektīva vadītājs: Dina Stašķeviča +371 26457692

Jauktais vokālais ansamblis “Dziedkopa”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas KN

Kolektīva vadītājs: Marta Bicāne +371 26460226

Sieviešu vokālais ansamblis “Viola”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas KN

Kolektīva vadītājs: Intars Mežinieks +371 29120340

Aglonas bazilikas jauktais koris “Assumpta”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas KN

Kolektīva vadītājs: Juta Kondavniece +371 27799819

Folkloras kopa “Olūteņš”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas KN

Kolektīva vadītājs: Marta Bicāne +371 26460226

Sieviešu vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Aizkalnes TN

Kolektīva vadītājs: Lilita Livdāne +371 29164607

Sieviešu vokālais ansamblis “Visiem dzīves gadījumiem”

Iestāde, kurā darbojas: Aizkalnes TN

Kolektīva vadītājs: Ilze Valaine +371 26322793

Vokāli instrumentālais ansamblis “Sestdīne”

Iestāde, kurā darbojas: Aizkalnes TN

Kolektīva vadītājs: Lāsma Prikule +371 26677795

Folkloras kopa “Vecvārkava”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas TN

Kolektīva vadītājs: Romualds Kairāns +371 26794622

Folkloras kopa “Dzeipurs”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas TN

Kolektīva vadītājs: Bonifacijs Lazdāns

Senioru deju kolektīvs “Dzīves virpulī”

Iestāde, kurā darbojas: Rožkalnu KN

Kolektīva vadītājs: Larija Lazdāne +371 29609452

Senioru deju kolektīvs “Odziņas”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas TN

Kolektīva vadītājs: Elvīra Āboliņa +371 27099432

Sieviešu vokālais ansamblis “Melodīvas”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas TN

Kolektīva vadītājs: Līga Gžibovska +371 28780995

Vokāli instrumentālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu KN

Kolektīva vadītājs: Rūdolfs Beitāns +371 26832425

Vokālais ansamblis “Ilūzija”

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu KN   

Kolektīva vadītājs: Līga Gžibovska +371 28780995

Etnogrāfiskais ansamblis “Jumaleņa”

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu KN   

Kolektīva vadītājs: Oskars Bērziņš +371 20345584

Senioru deju grupa

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu KN   

Kolektīva vadītājs: Anita Randare +371 26489908

Bērnu deju kolektīvs “Sprīdītis”

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu KN

Folkloras ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Pelēču KN

Kolektīva vadītājs: Romualds Kairāns +371 26794622

Pelēču vokālais ansamblis “Iedvesma”

Iestāde, kurā darbojas: Pelēču KN

Kolektīva vadītājs: Guna Sileniece +371 29231591