Deju kopa “Dancari”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Ilze Broka +371 26522941

Deju kopa “Talderi”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Silvija Kurtiņa +371 29413066

Senioru deju kolektīvs “Brūklenājs”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Valentīna Brice +371 28708308

Vīru vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītājs: Alberts Vucāns +371 26456609

Moskvinas garīgo dziedājumu koris “Sretenije”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams
Kolektīva v
adītāja: Dina Maksimova +371 28711041

Sieviešu vokālais ansamblis “Rjabinuška”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Svetlana Stepanova +371 25931400

Senioru vokālais ansamblis “Kalinuška”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Svetlana Stepanova +371 25931400

Folkloras kopa “Leiči”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītājs: Romualds Kairāns +371 26794622

Folkloras kopa “Rūtoj”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Ilze Valaine +371 26322793

Vokālais ansamblis “Virši”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Līga Gžibovska +371 28780995

Pūtēju orķestris

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītājs: Oļegs Koļesničenko +371 22306946

Amatierteātris “Voraunīki”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams
Kolektīva vadītāja: Ilze Atvara-Briška +371 26814865

Skolotāju koris “Latgale”

Iestāde, kurā darbojas: Preiļu Kultūras nams

Kolektīva vadītājs: Jānis Trūps +371 24783155

Sieviešu vokālais ansamblis “Savādi gan”

Iestāde, kurā darbojas: Rožkalnu Kultūras nams

Rušonas vīru vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas Kultūras nams

Kolektīva vadītājs: Intars Mežinieks +371 29120340

Rušonas amatierteātris “Iz sitīņa”

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Viktorija Bahromkina +371 20274860

Rušonas senioru vokālais ansamblis “Iedvesma”

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Lilita Valaine +371 29503788

Rušonas sieviešu vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Lilita Valaine +371 29503788

Rušonas vidējās paaudzes deju kolektīvs “Rušona”

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Dina Staškeviča  +371 26457692

Ŗušonas bērnu deju kolektīvs “Pumpuriņš”

Iestāde, kurā darbojas: Rušonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Dina Staškeviča +371 26457692

Sīļukalna jauniešu deju kolektīvs

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Anita Upeniece +371 26557803

Sīļukalna vidējās paaudzes deju kolektīvs

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Anita Upeniece +371 26557803

Sīļukalna senioru vokālais ansamblis “Atbalss”

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Agnese Solozemniece +371 26526285

Amatierteātris

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Anita Upeniece +371 26557803

Ritma deju grupa

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Sintija Zagorska +371 28695997

Sīļukalna sieviešu vokālais ansamblis “Aicinājums”

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Agnese Solozemniece +371 26526285

Dāmu deju grupa “Pagrieziens”

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Anita Upeniece +371 26557803

Ritma deju grupa

Iestāde, kurā darbojas: Sīļukalna Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Sintija Zagorska +371 28695997

Vidējās paaudzes deju kolektīvs “Amizieris”

Iestāde, kurā darbojas: Galēnu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Ilze Kudiņa +371 26305999

Teātra kopa “Punculīši”

Iestāde, kurā darbojas: Galēnu Kultūras nams

Kolektīva vadītāji: Jānis Upenieks, Jolanta Dambe +371 28253492

Jauktais vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Galēnu Kultūras nams
Kolektīva vadītāja: Agnese Solozemniece

Folkloras kopa “Vydsmuiža”

Iestāde, kurā darbojas: Galēnu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Anna Kupre +371 26429840

Folkloras kopa “Naktineica”

Iestāde, kurā darbojas: Saunas Tautas nams

Kolektīva vadītāja: Anita Fedotova +371 29900275

Folkloras kopa “Golūda”

Iestāde, kurā darbojas: Saunas Tautas nams

Kolektīva vadītājs: Aigars Krekels +371 28478916

Smelteru amatierteātris “EU!”

Iestāde, kurā darbojas: Saunas Tautas nams
Kolektīva vadītāja: Irita Vaivode +371 28681358

VPDK “Stabulnieki”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Ilona Balode +371 29820798

Vīru vokālais ansamblis “Labākie gadi”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Ieva Pastare

Sieviešu vokālais ansamblis “Noktirne”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Ieva Pastare

Ansamblis “Zapevočki”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Tatjana Ataša +371 29640903

Deju grupa “Sievu kaprīze”

Iestāde, kurā darbojas: Stabulnieku Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: IIona Balode +371 29820798

Bērnu POP grupa

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Gunta Gulbe Kalvāne +371 26762426

Senioru deju grupa “Orhi-deja”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Dina Stašķeviča +371 26457692

Jauktais vokālais ansamblis “Dziedkopa”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Marta Bicāne +371 26460226

Aglonas bazilikas jauktais koris “Assumpta”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Juta Kondavniece +371 27799819

Folkloras kopa “Olūteņš”

Iestāde, kurā darbojas: Aglonas Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Marta Bicāne +371 26460226

Sieviešu vokālais ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Aizkalnes Tautas nams

Kolektīva vadītāja: Lilita Livdāne +371 29164607

Sieviešu vokālais ansamblis “Visiem dzīves gadījumiem”

Iestāde, kurā darbojas: Aizkalnes Tautas nams

Kolektīva vadītāja: Ilze Valaine +371 26322793

Vokāli instrumentālais ansamblis “Sestdīne”

Iestāde, kurā darbojas: Aizkalnes Tautas nams

Kolektīva vadītāja: Lāsma Prikule +371 26677795

Folkloras kopa “Vecvārkava”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas Tautas nams

Kolektīva vadītājs: Romualds Kairāns +371 26794622

Folkloras kopa “Dzeipurs”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas Tautas nams

Kolektīva vadītājs: Bonifacijs Lazdāns

Senioru deju kolektīvs “Dzīves virpulī”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas Tautas nams

Kolektīva vadītāja: Larija Lazdāne +371 29609452

Senioru deju kolektīvs “Odziņas”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas Tautas nams

Kolektīva vadītāja: Elvīra Āboliņa +371 27099432

Sieviešu vokālais ansamblis “Melodīvas”

Iestāde, kurā darbojas: Vārkavas Tautas nams

Kolektīva vadītāja: Līga Gžibovska +371 28780995

Vokālais ansamblis “Ilūzija”

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Līga Gžibovska +371 28780995

Folkloras kopa “Jumaleņa”

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu Kultūras nams   

Kolektīva vadītājs: Oskars Bērziņš +371 20345584

Senioru deju kolektīvs “Senjorita”

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu Kultūras nams 

Kolektīva vadītāja: Ilze Piskunova +371 22485146

Deju kolektīvs “Sprīdītis”

Iestāde, kurā darbojas: Riebiņu Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Ilze Piskunova +371 22485146

Folkloras ansamblis

Iestāde, kurā darbojas: Pelēču Kultūras nams

Kolektīva vadītājs: Romualds Kairāns +371 26794622

Vokālais ansamblis “Iedvesma”

Iestāde, kurā darbojas: Pelēču Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Guna Sileniece +371 29231591

Bērnu vokālais ansamblis “Pelēcēni”

Iestāde, kurā darbojas: Pelēču Kultūras nams

Kolektīva vadītāja: Diāna Laizāne +371 28660695