Kontakti

sac.varkava [at] preili.lv

Atrašanās vieta

Skolas iela 1, Vārkava, Vārkavas pagasts, Preiļu novads, LV-5337

Pakalpojums reģistrēts Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā 20.05.2022. ar Nr. 1589.

Iestādes darba laiks

 • Pirmdiena 8.00-12.30, 13.00-16.30
 • Otrdiena 8.00-12.30, 13.00-16.30
 • Trešdiena 8.00-12.30, 13.00-16.30
 • Ceturtdiena 8.00-12.30, 13.00-16.30
 • Piektdiena 8.00-12.30, 13.00-16.30
 • Sestdiena Slēgts
 • Svētdiena Slēgts

Darbinieki

Lidija Krasnais

Vadītāja
lidija.krasnais [at] preili.lv

Diāna Stubure

Sociālā darbiniece
diana.stubure [at] preili.lv

06.12.2022. Tikšanās ar klientu radiniekiem, draugiem, ciemiņiem tiek organizēta, ievērojot institūcijā noteiktās epidemioloģiskās drošības prasības un var tikt organizēta tikai tad, ja:

 • persona var uzrādīt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu;
 • tuviniekam nav noteikta izolācija, tuvinieks nav bijis ciešā kontaktā ar Covid-19 infekcijas slimnieku vai cilvēku, kurš atrodas mājas karantīnā, kā arī tuviniekam nav Covid-19 raksturīgo klīnisko simptomu– www.covid19.gov.lv/covid-19/par-covid-19/simptomi un elpceļu infekcijas slimības pazīmju;
 • tuvinieks 10 dienu laikā nav uzturējies Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētajā valstī, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi –www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0;
 • tikšanos var organizēt īpaši izveidotā tikšanās telpā – SAC “Vārkava” zālē (vienā apmeklējuma reizē ne vairāk kā viena persona, izņemot, ja apmeklētāji ir vairāki vienā mājsaimniecībā dzīvojoši vienas ģimenes locekļi) vai ārtelpās – SAC “Vārkava” lapenē (piemērotos laikapstākļos);
 • tikšanās laikā tiek ievēroti drošības pasākumi – 2 m distance, individuālo aizsardzības līdzekļu (medicīnisko aizsargmasku) lietošana, roku dezinficēšana;
 • tikšanās laiks klientu tuviniekiem, draugiem, ciemiņiem darba dienās  un brīvdienās) iepriekš ir jāsaskaņo ar administrāciju, tālr.: +371 28440356 (darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30) vai zvanot uz stacionāro diennakts tālruni +371 65823999;
 • apmeklētājs tiek reģistrēts apmeklētāju žurnālā.

Pastāv arī iespēja ar tuviniekiem sazināties telefoniski, izmantojot mobilos sakarus, t.sk. WhatsApp darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30.

Karantīnas laikā SAC “Vārkava” klientu ciemiņiem ir iespēja nodot sūtījumus, zvanot uz stacionāro diennakts tālruni +371 65823999.

Laika  posmā no 1. marta līdz 30. septembrim – no plkst. 10.00 līdz 20.00;
Laika  posmā no 1. oktobra līdz 1. martam – no plkst. 10.00 līdz 20.00.

Lūdzam tuviniekus, radiniekus un draugus būt saprotošiem un ievērot noteiktos ierobežojošos pasākumus, lai pasargātu no iespējas inficēt ar Covid–19, gripas un citu elpceļu slimību  infekcijām savus tuviniekus un citus SAC klientus, kā arī SAC darbiniekus. 

Vēršam uzmanību – ja SAC tiek noteikta karantīna, apmeklētāju pieņemšana tiek pārtraukta!

Sociālās aprūpes centrs atrodas Vārkavā – bijušajā pamatskolas ēkā. Pēc veiktās pārbūves sociālajā aprūpes centrā ārējā un iekšējā vide pielāgota cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ir piemērotas uzbrauktuves un telpas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Atrodamies skaistā vietā ekoloģiski tīrā vidē – meža ielokā, ārpus pilsētas burzmas. Dažu minūšu gājiena attālumā atrodas Vārkavas pagasta centrs ar vēsturiskām ēkām, muzeju.

Nodrošināt klientu pamatvajadzības – mājokli, diennakts sociālo aprūpi, sociālo rehabilitāciju un sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu vai uzlabošanu I un II grupas invalīdiem no 18 gadu vecuma, pensijas vecuma sasniegušām personām, kuras vecuma vai veselības stāvokļa dēļ nespēj sevi aprūpēt un kuru dzīvesvieta deklarēta Preiļu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Personām darbspējīgā vecumā un/vai personām ar III invaliditātes grupu, kuras veselības stāvokļa dēļ nav spējīgas sevi aprūpēt un kurām nepieciešamais sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpes mājās sociālā  pakalpojuma apjomu.

Sniegt aprūpes centra pakalpojumus citu pašvaldību iedzīvotājiem, saskaņā ar attiecīgo novadu pašvaldību pieņemtajiem lēmumiem un noslēdzot par to attiecīgus līgumus.

 • Nodrošinām klientiem diennakts sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
 • Nodrošinām klientus ar dzīvojamo platību (vienvietīgās, divvietīgās un trīsvietīgās, četrvietīgās  labiekārtotās istabiņās), kas aprīkota ar sadzīvei nepieciešamajām, ierīcēm un inventāru.
 • Nodrošinām četrreizēju ēdināšanu, ņemot vērā klientu vecumu, noteikto diētu un veselības stāvokli.
 • Klientiem nodrošinām telpām un āra apstākļiem atbilstošu apģērbu un apavus.
 • Apgādājam klientus ar bezmaksas ortopēdiskajiem izstrādājumiem, invalīdu ratiņiem un citām tehniskajām palīgierīcēm.
 • Nodrošinām inkontinences līdzekļus un higiēnas preces.
 • Nodrošinām klientiem neatliekamo medicīnisko palīdzību, reģistrāciju pie ģimenes ārsta, nodrošinām ar medikamentiem.
 • Sniedzam palīdzību klientam individuālo sociālo problēmu risināšanā.
 • Veicam sociālās un darba rehabilitācijas pasākumus atbilstoši klientu fiziskajam un psihiskajam stāvoklim.
 • Organizējam kultūras un atpūtas pasākumus.
 • Pēc katra klienta vēlēšanās organizējam garīgo aprūpi atbilstoši klienta konfesionālajai piederībai.
 • Uzturam kontaktus ar klientu piederīgajiem, draugiem, paziņām.
 • personas vai viņa pilnvarotās personas iesniegums;
 • Preiļu novadu Sociālā dienesta vai citas pašvaldības lēmums par apmaksas kārtību/ piederīgo iesniegums;
 • ģimenes ārsta izziņa par personas veselības stāvokli un kontaktu ar infekcijas slimībām, kā arī par medicīniskās kontrindikācijas neesamību;
 • invaliditāti apliecinošs dokuments, vai dokuments, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju/pabalstu;
 • izziņa par deklarēto dzīvesvietu;
 • personas vajadzību novērtēšanas karte sociālo pakalpojumu saņemšanai;
 • iestājoties personai jāuzrāda derīga pase vai personas identifikācijas karte.

Plānotais vietu skaits SAC “Vārkava” – 43.

Preiļu novada Labklājības pārvaldes SAC “Vārkava” klientu uzturēšanās maksa 2023. gadā (spēkā ar 01.02.2023.):

 • Preiļu novadā deklarētajām personām: EUR 700 mēnesī,
 • Iemītniekiem no citiem novadiem (pilsētām): EUR 850 mēnesī.

/Pamatojums: Preiļu novada domes 2022. gada 29. decembra lēmums, protokols Nr. 26., 39. § “Par sociālās aprūpes pakalpojumu izmaksu noteikšanu pašvaldības sociālās aprūpes iestādēs”/

 •  darba dienās plkst. 8.00–16.30
 •  pusdienu pārtraukums plkst. 12.30.–13.00

Sociālā aprūpes centra „Vārkava” aprūpētāju darba laiks: visu diennakti, saskaņā ar Darba grafiku.

Aktualitātes SAC “Vārkava”
Skatīt vairāk